AlphaCAM

W moim kolejnym artykule dowiesz się w jaki sposób przyspieszyć programowanie takich detali w Alphacam, a także opiszę prosty sposób na programowanie wierceń otworów, które znajdują się na różnych ścianach detalu. Bardzo często w produkcji mebli pojawia się

Czy wiecie, że materiał przygotówki w module frezarskim Alphacam można stworzyć na 5 różnych sposobów: z geometrii płaskiej z obszaru pracy z modelu 3D z bryły STL przy pomocy dodatku Stwórz domyślny materiał W tym artykule

W artykule przybliżę działanie Menadżera Warstw, czyli narzędzia służącego do automatycznego przypisywania geometrii do warstw zdefiniowanych przez użytkownika. Wspomaga ono programowanie obróbek dla powtarzalnych detali, ponieważ umożliwia zastosowanie stylów obróbczych dla wybranych warstw użytkownika. Jest

Czy zastanawialiście się dlaczego na symulacji niektóre przygotówki , które były definiowane z bryły wyglądają bardzo „kanciasto”? Jak bryła widoczna poniżej? Odpowiedzialny jest za to parametr Bryłowej Tolerancji Współczynnika skali. Aby go odnaleźć należy przejść do

Ostatnio spotkałem się z pytaniem, czy istnieje możliwość kontroli posuwu narzędzia na narożach przedmiotu obrabianego. Opcja taka może się przydać np. wtedy gdy nie chcemy aby maszyna zbyt gwałtownie wykonywała zwroty przy zmianie kierunku lub

W AlphaCAM istnieje narzędzie rzutowania obiektów dostępne w zakładce 3D -> Rzutowanie 3D. Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia ono wykonanie rzutowania zaznaczonych obiektów (Geometrii, polilinii, splajnów oraz dróg narzędzia) na wybrane płaszczyzny, powierzchnie, bryły bądź STL.     Mankamentem

W AlphaCAM możliwe jest programowanie ścieżki narzędzia na obiektach typu geometrie, polilinie i splajny, które są elementami grafiki wektorowej. Jak doskonale wiemy, możemy takie obiekty przygotować sami w AlphaCAM, lub zaimportować gotową geometrię z programów

Niekiedy zdarza się, że otrzymany przez nas plik rysunku zawiera dużo niepotrzebnych elementów, takich jak zbędne widoki, wymiary lub dodatkowe bryły. Mogą one zasłaniać geometrie, na których chcemy zaprogramować obróbki, przez co praca z takim

Dzisiaj zajmiemy się bardzo prostą i przydatną funkcją w AlphaCam – Obrób Splajn lub Polilinia. Sfazowane krawędzie na powyższym detalu zostały wykonane za pomocą frezu walcowo-czołowego na maszynie 5-osiowej. Jak przygotować taką obróbkę? Nic prostszego, wystarczy wykorzystać funkcję obróbki

W AlphaCam można wykorzystywać granice geometrii, które pomagają ograniczyć ruchy robocze narzędzia w powietrzu podczas obróbki indeksowanej. Na przykładzie bryły, która posiada cztery ścięte ściany w kształcie trapezu przedstawię, jak łatwo ograniczyć ruchy robocze narzędzia w