SolidCAM

Jedną z kluczowych cech oprogramowania SolidCAM jest jego integracja z potężnym narzędziem jakim jest SOLIDWORKS. Warto wiedzieć, że zaprogramowana obróbka może być zaktualizowana na podstawie zmian wprowadzonych na modelu. Załóżmy, że zaprojektowaliśmy detal i stworzyliśmy dla

Witajcie, w tym artykule powiemy sobie o użytecznej funkcji jaką jest Operacja Kreatora Otworów, która pozwoli na tworzenie operacji wiertarskich. Operacja ta na podstawie utworzonego otworu w SOLIDWORKS umożliwia sprawne tworzenie operacji wiertarskich. Koncentrując się na

Po pojawieniu się SolidCam 2016 SP3 dodawanie drugiej i kolejnych operacji nieco się zmieniło. Dotychczas wystarczyło wybrać kolejny numer bazy (np. mac 2). Teraz program uwzględnia to, iż kolejne operacje wykonywane są w różnych zamocowaniach,

W dzisiejszym artykule omówimy sobie kilka użytecznych funkcji, które zmniejszą czas projektowania procesów technologicznych. Czas maszynowy jesteśmy wstanie wyświetlić w nowym drzewku operacji SolidCAM z wyszczególnieniem dla każdej z operacji. Dodatkową funkcją jest widok zaktualizowanej przygotówki

W tym miejscu możemy ustawić parametry takie jak poziom startowy narzędzia, poziom bezpieczny itp. Ale czym są te wszystkie poziomy i za co odpowiadają te wartości w kodzie NC. Numer bazy maszyny określa numer układu

Każdy technolog wie, że często definiowanie najprostszych operacji może zajmować relatywnie najwięcej czasu przy tworzeniu obróbki danego detalu. Najlepszy przykładem jest prosta skąd inąd operacja wiercenia, kiedy otwory są rozmieszczone pod różnymi kątami. W klasycznym

SolidCAM umożliwia zastosowanie dojścia i wycofania narzędzia w pierwszym wejściu/ostatnim wyjściu, a także do ścieżek podzielonych przerwą. Możemy skorzystać z wcześniej zdefiniowanych, domyślnych parametrów lub dla wybranych przerw ustawić inne niż domyślne parametry wejścia/wyjścia narzędzia. Domyślne

W kolejnej części artykułów na temat kontroli nad ścieżką narzędzia opiszę połączenia pomiędzy przejściami. Różnica pomiędzy Przerwą wzdłuż przejść a Połączeniami pomiędzy przejściami polega na tym, że w przerwa wzdłuż przejść dotyczy luki w ramach jednego

Oprogramowanie CAM nie pozwala na zaprogramowanie wszystkich funkcji dodatkowych maszyny? Po każdym stworzeniu programu NC trzeba ręcznie wstawiać dodatkowe komendy? Już nie! SolidCam MCO rozwiązuje ten problem. SolidCam MCO ( Machine Control Operation ) to dedykowana opcja

W poprzednim artykule opisałem wejście i wyjścia narzędzia jakie możemy zastosować. Daje nam to dużą kontrolę nad tym jak narzędzie wejdzie i wyjdzie z materiału. W tym artykule opiszę połączenia ścieżki narzędzia podczas operacji HSS. Przerwa