Strona głównaSOLIDWORKS2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Lista Materiałowa w SOLIDWORKS

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Czasami zachodzi potrzeba wykluczenia jednego bądź kilku komponentów z listy materiałów, tak aby nie były one widoczne w tabeli BOM na rysunku złożeniowym. Na pewnym etapie tworzenia dokumentacji zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy na pewno wszystkie elementy, które powinny być wykluczone, faktycznie są wykluczone, lub czy nikt przez pomyłkę nie wykluczył jakiegoś istotnego elementu. O ile dla małych złożeń jesteśmy w stanie określić to poprzez oględziny modelu i porównanie z tabelką, to w przypadku dużych złożeń istnieje potrzeba wyświetlenia wykluczonych elementów i sprawdzenia czy nie nastąpiła żadna pomyłka.

Załóżmy, że z listy materiałów dla modelu pokazanego na Rysunku 1 chcemy wykluczyć element fioletowy (eye bolt), pomarańczowy (small collar) i żółty (End).

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Rysunek nr. 1

W tym celu zaznaczamy z wciśniętym klawiszem „Ctrl” wszystkie 3 komponenty w drzewie operacji Feature Manager i w pojawiającym się oknie kontekstowym wybieramy funkcję „właściwości komponentu” (Rysunek 2).

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Rysunek nr. 2

W oknie właściwości komponentu zaznaczamy „wyklucz z listy materiałów” i klikamy „OK” (Rysunek 3).

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Rysunek nr. 3

Sposób 1: Przeglądanie drzewa operacji

Każdy wykluczony komponent ma obok swojej nazwy w drzewie operacji dopisek Wykluczone z LM w nawiasach okrągłych (Rysunek 4). Jest to mały wydajny sposób wyświetlania wykluczonych komponentów w przypadku rozbudowanej struktury złożenia.

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Rysunek nr. 4

Sposób 2: Wykorzystanie wizualizacji złożenia

1) Przechodzimy do zakładki „Oceń” i wybieramy funkcję „ Wizualizacja złożenia” (Rysunek 5).

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Rysunek nr. 5

2) Przechodzimy do zakładki „Wizualizacja złożenia”, następnie klikamy LPM  czarny trójkącik na górze tabeli i z okna kontekstowego wybieramy polecenie „więcej” (Rysunek 6).

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Rysunek nr. 6

3) W oknie „Dostosowana kolumna” z listy rozwijanej pola „Właściwości” wybieramy „Wyklucz z LM” i klikamy „OK” (Rysunek 7).

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Rysunek nr. 7

4) Klikamy w kolumnę „Wyklucz z LM” tyle razy, aby strzałka pod nazwą kolumny była skierowana w dół, ponieważ wtedy na samej górze tabeli znajdują się elementy wykluczone z listy materiałów (Rysunek 8).

2 sposoby na wyświetlenie elementów wykluczonych z listy materiałów w SOLIDWORKS

Rysunek nr. 8

 

Podziel się: