Czerwiec 2016

Złożenie oparte na układzie znajduje zastosowanie, gdy chcemy zainicjować tworzenie złożenia za pomocą geometrii zawartej w szkicu płaskim. Tylko za pomocą charakterystycznych geometrii znajdujemy powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami szkicu, sprawdzamy ogólną kinematykę mechanizmu i przechodzimy

W Alphacam możliwe jest programowanie ścieżki narzędzia na obiektach typu geometrie, polilinie i splajny, które są elementami grafiki wektorowej. Jak doskonale wiemy, możemy takie obiekty przygotować sami w Alphacam, lub zaimportować gotową geometrię z programów

Niekiedy zdarza się, że otrzymany przez nas plik rysunku zawiera dużo niepotrzebnych elementów, takich jak zbędne widoki, wymiary lub dodatkowe bryły. Mogą one zasłaniać geometrie, na których chcemy zaprogramować obróbki, przez co praca z takim

Wymogiem w waszej firmie jest zapis każdego z rysunków do PDF? Możesz zapisać każdy plik do PDF oddzielnie przez zapisz jako i wybranie odpowiedniego rozszerzenia. Jednak możesz to sobie znacznie przyśpieszyć dzięki użyciu harmonogramu zadań!

Jakiś czas temu omówiłem sposoby na zdanie certyfikatu CSWA, tym razem chciałbym się skoncentrować na CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional). Jest to zdecydowanie trudniejszy egzamin nie ze względu na same modele i złożenia do konstruowania, ale

Na pewno kilkukrotnie spotkaliście się z otrzymanie plików lub też pobraniem modeli z formatem STL zamiast w odpowiednim formacie SOLIDWORKS. Istnieją pewne powody, że użytkownicy nie chcą się dzielić historią operacji części, gdzie model mógłby, być

Szyk Liniowy W wersji SOLIDWORKS 2015 została dodana nowa funkcjonalność do operacji Szyk Liniowy - "Do odniesienia". Szyk powtarza wybrane operacje w formie matrycy, w oparciu o operację źródłową. Najczęściej stosowaną techniką jest podanie dla szyku liniowego liczby wystąpień oraz

Bardzo często spotykam się z pytaniem - Czy SOLIDWORKS Visualize zastąpi PhotoView 360? Odpowiedź brzmi - Nie, jest to dodatkowe narzędzie, dzięki któremu użytkownicy, nie mający doświadczenia z oprogramowaniem SOLIDWORKS mogą wykonywać przepiękne wizualizacje. Jaka jest różnica między