Listopad 2017

Gesty myszy działają już od wersji SOLIDWORKS 2010, a w tym roku widzimy kilka nowych ładnych dodatków do jednego z moich ulubionych sposobów uzyskiwania dostępu do skrótów w SOLIDWORKS 2018. Dla tych z Was, którzy są nowi

Często uważam, że najlepsze sztuczki i funkcjonalność w SOLIDWORKS to takie, które nie są zawarte w podręcznikach lub samouczkach. Oczywiście, jeśli obserwujesz, jak twoi koledzy używają SOLIDWORKS lub uczestniczą w szkoleniu SOLIDWORKS , to dowiesz się

Wersja: 2017 Użytkownik może zdefiniować dostosowane kolumny w oknach: zmiany stanu workflow pobieranie wersji pliku Korzyści: rozszerzone informację o pliku łatwiejsza identyfikacja pliku zmieniejszenie możliwości pomyłki podczas wykonywania w/w operacji Uwagi: Ustawienia działają w kontekście użytkownika. Oznacza to, że każdy