Strona główna2017 (Strona 7)

Styczeń 2017

Przyjrzyjmy się jak SOLIDWORKS 2017 może pomóc w wydruku modeli 3D. Po automatycznym dopasowaniu w przestrzeni modelu do wydruku, jak również określaniu ścian wymagających podpór, mogą Państwo łatwo wykryć ewentualne problemy takie jak cienkie ściany oraz

SOLIDWORKS 3D Intrerconnect występuje najnowszej wersji SOLIDWORKS 2017, ale jeszcze w fazie Beta. W ramach przypomnienia SOLIDWORKS 3D Interconnect pozwala na prace z danymi 3D innych systemów CAD.

2017 Nowe funkcje w SOLIDWORKS - Zmienianie rozmiaru okręgu początku układu współrzędnych w łańcuchu wymiarowym DIN Rozmiar okręgu początku układu współrzędnych można kontrolować dla łańcuchów wymiarowych podczas używania standardu DIN. W celu obsługi aktualnego standardu DIN 406

Co roku od wersji SOLIDWORKS 2014 doświadczamy przesunięć funkcjonalności w pakietach SOLIDWORKS - oczywiście na naszą korzyść :) Głównymi zmianami jakie są w wersji SOLIDWORKS 2017 SP0 to: Import plików siatki - dostępny już w wersji SOLIDWORKS

W tym miejscu możemy ustawić parametry takie jak poziom startowy narzędzia, poziom bezpieczny itp. Ale czym są te wszystkie poziomy i za co odpowiadają te wartości w kodzie NC. Numer bazy maszyny określa numer układu