Sierpień 2019

Praca z bardziej złożonymi geometriami niesie ze sobą wiele wyzwań. Jedno z nich może pojawić się w momencie, w którym do naszego modelu musimy dodać częściowe zaokrąglenie lub fazę czyli taką operację, która nie wykorzystuje

Gdy zespół konstruktorów pracuje wspólnie z dużym złożeniem, często zachodzi zmiana modyfikacji wymiarów. Jest to dość uciążliwe jeśli różne osoby projektowały inne elementy, będące częścią całości. Wygodnym rozwiązaniem może być zdefiniowanie zmiennych globalnych w złożeniu,

W dzisiejszych czasach, gdy na rynku dostępnych jest wiele programów CAD, wymiana danych między różnymi kontrahentami odbywa się przy użyciu uniwersalnych formatów danych: .step, .iges, .stl, .sat czy też .parasolid. Często zdarza się też, że