Styczeń 2020

W SOLIDWORKS standardowy widok ustawiony jest tak, aby osią pionową był kierunek Y. Z tą orientacją skojarzone są z tym odpowiednio płaszczyzny: górna jako XZ, prawa jako YZ i przednia jako XY. W SOLIDWORKS 2020 użytkownik posiada

Często trafiają do nas pytania użytkowników w jaki sposób zmienić w SOLIDWORKS kolor interfejsu na ciemny lub kolor ikon na klasyczny, odpowiedź znajdziecie Państwo w poniższym artykule. Możliwość zmiany koloru interfejsu SOLIDWORKS możliwa jest od wersji

RoboDK jest to oprogramowanie służące do programowania robotów offline (OLP) tzn., bez wykorzystania rzeczywistego sterownika robota. Programowanie polega na odpowiedniej konfiguracji stacji roboczej poprzez wybranie robota, narzędzi, zdefiniowania przestrzeni pracy, punktów w przestrzeni oraz innych

Menadżer Automatyzacji jest narzędziem pozwalającym na generowanie kodu bez konieczności tworzenia operacji obróbki dla poszczególnych elementów. W ten sposób jesteśmy w stanie skrócić czas tworzenia programów pojedynczych części oraz części nakładanych na arkusze. Dzięki wykorzystaniu

Dodatek konstrukcji spawanych jest dostępny już od wersji SOLIDWORKS Standard i cieszy się bardzo dużą popularnością wśród użytkowników. W prosty sposób można zamodelować konstrukcję składającej się z profili, rur, płaskowników jak i kombinację wszystkich tych