Lipiec 2020

Niewiele osób wie, że SOLIDWORKS posiada możliwość wybrania elementów w modelu i zapisaniu tego wyboru jako tzw. zestaw wybranych elementów. Funkcja ta może być przydatna, kiedy kilku ścianom, krawędziom czy elementom modelu chcemy nadać odpowiednie

Oprogramowanie SOLIDWORKS, jak wiele innych, do prawidłowej i wydajnej pracy wymaga odpowiednich ustawień zarówno w samym programie jak i w systemie operacyjnym. W tym artykule przedstawię i omówię ustawienia, dzięki którym praca SOLIDWORKS będzie wydajniejsza. Uwaga.

Czy wiesz, że możesz sterować właściwością dostosowaną zmieniając jej parametr z poziomu tabeli w rysunku? Aby dodać konkretną właściwość dostosowaną do tabeli rysunkowej, należy najpierw zdefiniować ją w pliku części. Jak już tam jest to możemy

W najnowszej wersji SOLIDWORKS Composer 2020 pojawiła się opcja: Przechwytywanie w zakresie 360o. Umożliwia on przechwytywanie określonej liczby obrazów modelu wzdłuż pionowej osi, wykonując obrót o 360o zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Do tej pory niestandardowe

Na każdym kroku człowiek stara się usprawnić sobie pracę. Szukamy sposobów na poprawę naszej wydajności. Próbujemy skrócić montaż części o kilka sekund lub zminimalizować liczbę kliknięć myszy podczas pracy na modelu. Pojedyncze ulepszenie może nie

Połączenie obróbki na pełnej głębokości z dopasowanym krokiem w osi Z oraz minimalnymi przejazdami i frezowaniem tylko w obszarze naddatku eliminuje zbędne ruchy narzędzia, wycofania a także długie oraz częste pozycjonowania narzędzia. Strategia iMachining 3D

Kiedy pierwszy raz uruchomisz dodatek SOLIDWORKS Visualize może cię przerazić mnogość zakładek i opcji które są dostępne w domyślnym widoku interfejsu. Dobrą wiadomością jest fakt, że możesz z zakładki Projekt wybrać Tryb gładki, który uprości

SOLIDWORKS pozwala na wykrycie kolizji z innymi komponentami w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu. Istnieje możliwość wykrycia kolizji dla wybranych elementów lub dla wszystkich komponentów w złożeniu. Aby wykryć kolizję w trakcie przenoszenia lub obrotu elementu

Jednym z mniej znanych narzędzi instalowanych wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS jest narzędzie SOLIDWORKS Simulation Cleaning Utility. Narzędzie to można użyć do trwałego usunięcia danych symulacji, w tym informacji o konfiguracji symulacji i wynikach, z dowolnego