Sierpień 2020

Opcja Defeature jest dostępna w SOLIDWORKS już od dłuższego czasu. Od wersji 2019 jej działanie zostało znacznie rozszerzone. A jak jej wykorzystanie wygląda w praktyce? Głównym zamysłem stworzenia opcji Defeature, było dostarczenie takiego narzędzia, które dawałoby

Elementy sylwetki to nowe narzędzie dostępne w SOLIDWORKS 2020, stanowiące rozbudowanie funkcji Konwertuj Elementy, znanej z wcześniejszych wersji programu. Umożliwia ono zrzutowanie konturu, nawet bardzo zaawansowanej części lub złożenia na dowolną płaszczyznę. Operacja ta może mieć

Potrzeba współpracy między systemami CAD istnieje od samego początku komputerowego projektowania. Ilość rozwiązań oferowanych na rynku jednak mocno się zwiększyła co powoduje konieczność dodania możliwości zapisu danych geometrycznych w dużej ilości rozszerzeń. W tym artykule zademonstruje

SOLIDWORKS Simulation umożliwia tworzenie badań, które uwzględniają wpływ ciśnienia hydrostatycznego płynu w modelu. Przemieszczenia i naprężenia wywołane takim ciśnieniem można obliczyć definiując nierównomierny rozkład obciążenia sił. Załóżmy, że posiadamy zbiornik wypełniony wodą do wysokości 1m. Aby

Najnowsza wersja DraftSight 2020 posiada wiele możliwości importu plików graficznych. Dzięki usprawnieniom program pozwala nie tylko na konwersję danych bezpośrednio z obrazów, ale także na obsługę importowanych bloków np. z AutoCAD®. Dodatek Image Tracer Każdy projektant, zmuszony

SOLIDWORKS Visualize domyślnie posiada bogatą bibliotekę wyglądów instalującą się wraz programem, którą można rozszerzyć (posiadając aktywną subskrypcję) o dodatkowe materiały dostępne w chmurze. Mimo to program umożliwia także tworzenie własnych wyglądów i zapisanie ich w

Service Pack 3 jest dostępny już od końca maja 2020. Wciąż jednak zdarzają się częste zapytania o nowy interfejs. Główne z nich to: „Gdzie się podziała ikona menu Pomoc?”. W tym artykule odpowiadamy na to

Gdy w trakcie uruchamiania oprogramowania DraftSight pojawi się okno z komunikatem "Nie można uzyskać licencji na program DraftSight. Skontaktuj się z pomocą techniczną DraftSight", a po naciśnięciu OK ukaże się kolejne okienko z informacją o

Kontynuujemy artykuł o wydajności SOLIDWORKS. W części drugiej skupimy się na: Wymagania sprzętowe Karta graficzna Procesor Weryfikacja sprzętu na podstawie testu wydajności Ustawienia Windows Ustawienia SOLIDWORKS Elementy importowane Praktyki złożeń Tryby uruchamiania plików Pierwsze 5 punktów