Wrzesień 2020

Dzięki modułowi AFRM (Automatic Feature Recognition and Machining), który uzupełnia funkcje frezowania 2.5D użytkownik SolidCAM ma do dyspozycji operacje interaktywne oraz automatyzację. W skład modułu AFRM wchodzą: wykrywanie wybrań/kieszeni, wykrywanie otworów, wykrywanie fazy, operacja kreatora

Ile razy zdarzyło się, że przygotowujemy długo badanie, a obliczenia zostawiamy „na noc”. Następnego dnia, po przyjściu do pracy okazuje się, że badanie nie powiodło się np. po godzinie zostało przerwane z powodu braku pamięci. 

Czy widzieliście kiedyś animację efektu przepływu cieczy utworzoną w SOLIDWORKS Composer? Jest to bardzo proste. Poniżej zademonstruję kroki, które można wykonać, aby stworzyć iluzję przepływu płynu w rurze. Po wczytaniu modelu, w pierwszym kroku, należy nałożyć

Większość tworzonych części możemy w łatwy sposób przedstawić w trzech standardowych rzutach. Jednak co jeśli standardowe rzuty nie wystarczają aby przedstawić wszystkie ważne szczegóły? W takim przypadku możemy stworzyć widok pomocniczy. Widok pomocniczy jest podobny

W SOLIDWORKS 2020 pojawiła się funkcjonalność, która pozwala użytkownikom wykorzystać wcześniej wykonany widok rozstrzelony części wieloobiektowej na poziomie złożenia. W tym krótkim artykule dowiesz się, jak to zrobić. W pierwszej kolejności należy przygotować część wieloobiektową. Na potrzeby

Operacja przecięcie ma dosyć szerokie zastosowanie. Dzięki tej funkcji można przecinać bryły, powierzchnie i płaszczyzny w celu zmodyfikowania istniejącej geometrii lub utworzenia całkowicie nowej. W tej operacji istnieje możliwość łączenia obiektów powierzchniowych z bryłowymi lub

Tworzenie rysunków stanowi sporą część pracy konstruktora, zwłaszcza jeśli opisywany element wymaga uwzględnienia szczegółów. Często jednak opisywana część różni się tylko paroma elementami. W takim przypadku, warto skorzystać z gotowego rysunku jako szablonu. Wcześniej wykonany rysunek