Czerwiec 2022

Oprogramowanie do tworzenia projektów mechanicznych SOLIDWORKS i oprogramowanie SOLIDWORKS Flow Simulation CFD tworzą kompleksowe środowisko inżynieryjne do ewaluacji wymiany ciepła przez połączenie w całość wszystkich faz analizy — od projektowania modeli bryłowych, przez konfigurowanie problemu

Podczas konstruowania konstrukcji składającej się z profili metalowych, należy pamiętać o odpowiednim przycięciu poszczególnych segmentów i dopasowaniu ich do siebie. Mówimy tutaj zarówno o przycinaniu narożników, jak i w węzłach w których spotyka się większa

Projektanci i inżynierowie mogą rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy konstrukcyjne, korzystając z badań statycznych przy założeniu liniowości i elastyczności materiałów w warunkach statycznych oraz statycznych obciążeń i umocowań (niezmiennych w czasie). Parametry te umożliwiają obliczenie

Projektowanie instalacji elektrycznych jest sporym wyzwaniem inżynierskim. Projektant oprócz tego, że musi dobrać i uwzględnić wszystkie niezbędne komponenty elektryczne do wykonania układu, musi także właściwie je rozplanować na rzeczywistym obiekcie. Wydaje się dużo? To dodajmy

Czym jest Cimco? Cimco to dobrze znane oprogramowaniem dla programistów/operatów maszyn CNC, które jest integralną częścią prawie każdego małego bądź dużego warsztatu. Służy nam od 1991 roku  (prawie 30 lat!). Na świecie istnieje około 1 miliona

W maju producent rozwiązania ALPHACAM wprowadził nową wersję oprogramowania CAM do obróbki drewna, metalu i kamienia. Nowa wersja to przede wszystkim: Rozszerzenie funkcji bezpośredniej obróbki ścian modelu bryłowego Nesting - identyfikacja zduplikowanych arkuszy, wspólna linia

W dniu 3 czerwca 2022 pojawiło się wydanie CIMCO 2022, kolejnej wersji pakietu oprogramowania CIMCO (CIMCO Edit, CIMCO DNC-Max, CIMCO NC-Base i CIMCO MDC-Max). Wydanie CIMCO 2022 oznacza największą aktualizację linii produktów CIMCO od ponad