Grudzień 2023

Brak możliwości edytowania tabeli konstrukcyjnej Excela w kontekście może wystąpić podczas pracy z wieloma monitorami. Osadzone tabele Excela nie mogą być edytowane w kontekście SOLIDWORKS jak zwykle. Gdy tabela jest edytowana przez podwójne kliknięcie, Excel

Widoki rozstrzelone są bardzo przydatne w momencie, gdy chcemy pokazać w jaki sposób składany jest element czy zaznaczyć, że wewnątrz obudowy znajdują się dodatkowe części, których normalnie nie widać. Z tego też powodu warto znać

Tworzenie obrazu instalacji Jeżeli Twoja firma czy uczelnia kupiła kilka licencji stanowiskowych lub sieciowych SOLIDWORKS, nie ważne czy są na tym samym kluczu (sieciowe) czy będą to różne licencje, i musisz je zainstalować na kilku stanowiskach,

Złożenia możemy budować na 2 główne sposoby, czyli na: „od dołu do góry” i „od góry do dołu”. Pierwsza metoda polega na modelowaniu każdej części osobno, a na końcu złożenia ich wszystkich w zespół

Zdarzają Ci się w SOLIDWORKS skomplikowane rysunki i złożone adnotacje? Jeśli odpowiedź brzmi „tak” to ten artykuł jest dla Ciebie. Poniżej dowiesz się, jak można manipulować liniami, które tworzą wymiary. Linie pomocnicze mogą być

Z jakiego powodu gwint nie jest wyświetlany na poszczególnych częściach? Mimo dodania gwintowanych otworów lub reprezentacji gwintów do każdej z nich, nie są one widoczne w obszarze graficznym. Istnieje możliwość, że problem wynika z określonych