Strona główna3DEXPERIENCE3DEXPERIENCE: Edycja i tworzenie dokumentów

3DEXPERIENCE: Edycja i tworzenie dokumentów

3DEXPERIENCE: Edycja i tworzenie dokumentów

Od niedawna istnieje możliwość tworzenia i edytowania dokumentów takich, jak: dokument tekstowy, prezentacja, arkusz kalkulacyjny na Platformie 3DEXPERIENCE. W tym celu należy przejść do aplikacji 3DDrive (aplikacja jest dostępna dla każdego użytkownika Platformy, w ramach roli 3DSwymer).

W celu utworzenia nowego dokumentu należy przejść do aplikacji 3DDrive, a następnie wybrać prawy górny przycisk Nowy – Utwórz dokument (lub prezentację, arkusz kalkulacyjny).

3DEXPERIENCE - aplikacja 3D DRIVE utwórz dokument

Po wyborze tworzenia nowego dokumentu, pojawi się okno, w którym należy wprowadzić nazwę pliku oraz opis (opcjonalnie).

3DEXPERIENCE - nowy dokument

Gdy nowy plik zostanie dodany można go edytować. W tym celu należy go zaznaczyć i kliknąć Edytuj dokument.

3DEXPERIENCE - edytuj dokument

Po zakończeniu tworzenia dokumentu, należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian. Zmiany zapisuje się poprzez kliknięcie ikony dyskietki w prawym górnym rogu.

Można również pobrać utworzony dokument na dysk lokalny komputera: File, Download (w przypadku dokumentu tekstowego formatem zapisanego pliku na komputerze będzie .xdoc), lub wygenerować bezpośrednio plik w formacie PDF: File, Download as PDF.

3DEXPERIENCE - zapis dokumentu

Aby móc korzystać z możliwości tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych na platformie 3DEXPERIENCE konieczne będzie włączenie tej opcji przez Administratora.

W tym celu należy przejść do pulpitu Platform Management, przejść na kartę Content, przewinąć stronę na sam dół i zaznaczyć opcję Włącz edytor dokumentów pakietu Office.

3DEXPERIENCE - dokumenty platform management

Podziel się:

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalnością Programowanie i Automatyzacja Obróbki. Inżynier Oprogramowania CAD w DPS Software. Prywatnie miłośniczka podróży, sportu i języków obcych.