Strona główna3DEXPERIENCE3DEXPERIENCE : Soft selection, czyli nowość w aplikacji xShape, która usprawni Twoją pracę

3DEXPERIENCE : Soft selection, czyli nowość w aplikacji xShape, która usprawni Twoją pracę

3DEXPERIENCE : Soft selection, czyli nowość w aplikacji xShape, która usprawni Twoją pracę

Aktualizacja platformy 3DEXPERIENCE R2023x przyniosła wiele zmian – wprowadzono nowe role, a dostępne już wcześniej aplikacje udoskonalono o nowe funkcje. Jedną z aplikacji, która posiada nowe funkcje jest aplikacja xShape dostępna w ramach roli 3DSculptor.

Soft selection – funkcja wyboru miękkiego

Nowa funkcjonalność w xShape, czyli funkcja Wyboru miękkiego (Soft selection) umożliwia użytkownikowi „miękkie” rozszerzenie obszaru wpływu. Zmiana położenia danego elementu będzie miała wpływ na położenie innych elementów modelu leżących w strefie wpływu. W praktyce oznacza to: skrócenie czasu modelowania i możliwość modyfikacji więcej niż jednej subpowierzchni w jednym kroku.

Ułatwienie modelowania techniką sub-d

Podczas modelowania techniką sub-d użytkownik często musi wykonać wiele kroków, aby uzyskać pożądany kształt finalny (wybrać element, pchnąć, pociągnąć- i tak wiele razy). Funkcja Wyboru miękkiego umożliwia zdefiniowanie obszaru, który będzie zmieniał się pod wpływem modyfikacji położenia wybranego elementu modelu (ściany, krawędzi, punktu).

W funkcji Wyboru miękkiego dostępne są tryby pracy, dzięki którym można zdecydować jak bardzo modyfikacja danego elementu będzie miała wpływ na jego otoczenie:

  • według odległości promieniowej – ustawiamy wartość promienia w zasięgu którego chcemy dokonać modyfikacji kształtu modelu,
  • według liczby ścian – definiujemy ilość ścian modelu, które będą zmieniały się wraz ze zmianą kształtu modelu.

3DEXPERIENCEwybór miękki - tryby pracy

Oba tryby mają swoje zastosowania w różnych okolicznościach. Tryb Miękkiego wyboru według odległości promieniowej jest bardziej intuicyjnym sposobem i obszar, który znajdzie się pod wpływem modyfikacji jest łatwiejszy do przewidzenia. Dlatego rekomenduje się używać ten tryb jako domyślny podczas pracy z aktywną funkcją Miękkiego wyboru.

W menu rozwijalnym opcji Spadek można zdefiniować tendencję rozszerzania obszaru wpływu:

  • liniowy – oznacza liniowy spadek siły wpływu na elementy znajdujące się w pobliżu,
  • – oznacza wygładzony spadek siły wpływu na elementy znajdujące się w pobliżu,
  • wklęsły – największej siły wpływu należy spodziewać się na elementach znajdujących się najbliżej elementu modyfikowanego, natomiast przy granicy z obszarem następuje gwałtowny spadek wpływu.

3DEXPERIENCE - funkcja spadek

Punkty obszaru, które ulegną zmianie wraz z wprowadzaną modyfikacją oznaczone są kolorami. Gradient kolorów świadczy o sile wpływu modyfikacji na dany obszar – kolor czerwony oznacza największy wpływ, natomiast niebieskim kolorem oznaczony został obszar, na który dana modyfikacja wpłynie najmniej.

3DEXPERIENCE Soft selection - wprowadzane zmiany

Podziel się:

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalnością Programowanie i Automatyzacja Obróbki. Inżynier Oprogramowania CAD w DPS Software. Prywatnie miłośniczka podróży, sportu i języków obcych.