Strona głównaProdukty9 nowości, które przegapiłeś w SOLIDWORKS 2015

9 nowości, które przegapiłeś w SOLIDWORKS 2015

wybór ukrytych komponentów

9 nowości, które przegapiłeś w SOLIDWORKS 2015

Pracując w SOLIDWORKS czasem łapię się na tym, że robię kilka rzeczy okrężną drogą zapominając o ułatwieniach jakie są w wersji 2015. Osobom, które już ją mają być może przypomnę parę funkcji. Zaś dla tych, którzy najnowszej wersji jeszcze nie posiadają, być może przekonacie się, że warto używać SOLIDWORKS 2015.

 Linia środkowa

Wydaje się, że jest to narzędzie, bez którego można było się do tej pory obyć. Natomiast znacznie prościej jest narysować taką linię, niż tworzyć zwykłą linię
a następnie nadawać odpowiednie relacje żeby ją wyśrodkować. Linia środkowa od razu posiada punkt środkowy, który możemy wiązać z innymi elementami szkicu lub geometrią.

 linia środkowa

 Relacje nadawane z punktów szkicu

Dzięki tej funkcjonalności nadawanie relacji jest jeszcze prostsze. Zamiast wskazywać parę elementów szkicu z klawiszem CTRL, wystarczy wskazać punkt scalający np. dwie linie i od razu wybrać relację, która nas interesuje. Do obsługiwanych w ten sposób relacji m. in. należą: pionowo, poziomo, prostopadle, równolegle, równe czy styczne.

 relacje szkicu

 Wizualizacja dynamicznego odniesienia

Jest to prostszy odpowiednik funkcji Rodzic/Potomek. Po najechaniu kursorem na daną operację wyświetlą się strzałki podpowiadające jaki związek zachodzi między nią a uprzednio utworzonymi szkicami, operacjami bądź geometrią odniesienia.

 rodzic/potomek

 Podgląd ukrytych komponentów…

znacznie ułatwiający pracę w trybie złożenia. Jeśli masz ukryte komponenty
i chciałbyś zorientować się, w którym miejscu się one znajdują, wcale nie musisz ich z powrotem pokazywać. Wystarczy że wybierzesz je w drzewie lub poprzez wybór ukrytych elementów, a one podświetlą się na niebiesko w obszarze graficznym.

SOLIDWORKS 2015

 Nowy selektor widoku

Jeśli z niego korzystałeś we wcześniejszych wersjach, wiesz że czasem może być problem ze wskazaniem jednej z tylnych ścianek kostki selektora. Oczywiście trzeba było na nią najechać kursorem i przytrzymać klawisz ALT. W nowej wersji kostką selektora można swobodnie obracać i wybrać interesujący nas widok. Ponadto najeżdżając kursorem na daną ściankę kostki pokazany jest podgląd widoku.

 selektor widoku - nowość SOLIDWORKS 2015

 Zapis oraz zaznaczenie poprzedniego wyboru

Zapewne nie raz mozolnie wybierałeś grupę elementów geometrii, po czym przypadkiem puściłeś klawisz CTRL i kliknąłeś gdzieś lewym przyciskiem myszy, a cały wysiłek szedł na marne. W nowej wersji, w takiej sytuacji wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Poprzedni wybór. Wszystkie ostatnio wskazane elementy znów się zaznaczą. Dodatkowo taki wybór możesz zapisać i wykorzystać go w późniejszej pracy.

 zaznaczenie

zaznaczenie

 Ulepszone zaawansowane wiązanie kąta

Nadając limity kąta na poziomie złożenia zdarzało się, że kąt wskazany między danymi ścianami obracał się na drugą stronę. Należało wtedy odwrócić wybór bądź wyrównanie wiązania. W SolidWorks 2015 sposób nadawania zaawansowanego wiązania kąta jest zdecydowanie bardziej intuicyjny. W polu Element odniesienia wystarczy wskazać ściankę cylindryczną, przy której pojawi się wektor obrotu
z czterema ćwiartkami. Każda z nich odpowiada położeniu kąta, z pośród których wybierzemy ten interesujący nas.

 zaawansowane wiązanie kąta - solidworks 2015 nowość

 Ulepszone zgięcie wyciągnięte po profilach

Ta opcja była już dostępna we wcześniejszych wersjach SOLIDWORKS. W 2015 funkcja ta została ulepszona o możliwość tworzenia zgięć między profilami znajdującymi się na płaszczyznach nierównoległych.

arkusz blach SOLIDWORKS

 Prostokąt z punktów środkowych

Od tej wersji dodawanie linii konstrukcyjnych do tworzonego prostokąta jest możliwe dla każdego typu prostokąta. Ponadto istnieje możliwość wskazania czy program ma dodać linie przekątne z narożników czy linie z punktów środkowych.

 Prostokąt z punktów środkowych - nowa funkcjonalność w SW2015

Dokładny opis oraz prezentacja wszystkich Nowości SOLIDWORKS 2015 znajdziesz na tej stronie!

Podziel się:

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej (kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność systemy CAD/CAM oraz Mechanika i Budowa Maszyn). Oprogramowanie SolidWorks poznałem 4 lata temu, zaś w firmie CNS Solutions pracuję od roku 2013. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem szkoleń oraz prezentacji, wsparciem technicznym klientów i projektami związanymi z oprogramowaniem SWOOD.