Strona głównaAktualności

Aktualności

Załaduj więcej

Jednym z mniej znanych narzędzi instalowanych wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS jest narzędzie SOLIDWORKS Simulation Cleaning Utility. Narzędzie to można użyć do trwałego usunięcia danych symulacji, w tym informacji o konfiguracji symulacji i wynikach, z dowolnego pliku części lub złożenia SOLIDWORKS. W

W SOLIDWORKS 2020 dodano nową relację szkicu „Ciągłość skrętna G3”, która może zostać nadana pomiędzy splajnami i innymi elementami szkicu 2D. Aby ją nadać w szkicu musi być naszkicowany splajn oraz jedna z następujących geometrii: Splajn Łuk, łuk eliptyczny lub

Poszukujesz platformy do wymiany pomysłów i pracy nad projektami inżynierskimi z dostępem do najlepszych na rynku narzędzi wspomagających projektowanie, symulację i zarządzanie? Poznaj moc chmury 3DEXPERIENCE od Dassaut Systemes podczas naszego webinaru! Aplikacja xShape i xDesign to oparte na przeglądarce rozwiązania do modelowania

SOLIDWORKS Composer jest bardzo dobrym programem do tworzenia dokumentacji w oparciu o modele SOLIDWORKS. Jednak problemem było to, że jeśli oryginalny model miał już stworzone rozstrzelenie, to w SWOLIDWORKS Composer i tak trzeba było tworzyć widoki rozstrzelone od nowa. W

Czy wiedziałeś o tym, że aby dodać właściwość dostosowaną, która będzie widoczna w tabeli elementów ciętych należy ją dodać we właściwościach listy elementów ciętych a nie we właściwościach pliku? Należy tutaj rozróżnić dwie tabele: lista materiałów oraz lista elementów ciętych. Ta pierwsza

SOLIDWORKS Composer współpracuje z programem SOLIDWORKS, konwertując pliki części i zespołów na działające modele do dokumentacji. Proces jest stosunkowo prosty, ale podczas pracy z dużymi złożeniami należy pamiętać o kilku kwestiach podczas konwertowania ich na pliki Composer-a (.SMG). Czasami duże zespoły