Strona głównaALPHACAMALPHACAM: Szybkie rzutowanie 3D w ALPHACAM

ALPHACAM: Szybkie rzutowanie 3D w ALPHACAM

alphacam rzutowanie 3d

ALPHACAM: Szybkie rzutowanie 3D w ALPHACAM

W Alphacam istnieje narzędzie rzutowania obiektów dostępne w zakładce 3D -> Rzutowanie 3D. Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia ono wykonanie rzutowania zaznaczonych obiektów (Geometrii, polilinii, splajnów oraz dróg narzędzia) na wybrane płaszczyzny, powierzchnie, bryły bądź STL.

   Rzutowanie 3D standard

Mankamentem tej opcji jest to, że tak wygenerowana ścieżka narzędzia nie może być edytowana i jeśli chcemy poprawić jakiś parametr, musimy cofnąć zmiany, a następnie ponownie zaprogramować obróbkę z uwzględnieniem nowych parametrów.

brak edycji rzutowania

Oczywiście istnieje możliwość z rzutowania geometrii, a następnie wykorzystania strategii Obrób Splajn lub Polilinię, jednak jeśli będziemy chcieli zmienić położenie rzutowanych elementów, będziemy musieli przesunąć geometrię bazową, a następnie rzutować ją ponownie.
W tym tutorialu chciałbym pokazać Wam metodę szybkiego rzutowania 3D ścieżki narzędzia dla operacji grawerowania, które umożliwia jej późniejszą edycję. Przygotowaną przeze mnie obróbkę naniesiemy na bryłę o pofalowanej powierzchni. Oba pliki są dołączone do tego artykułu, a link do ich pobrania znajduje się na dole.

Po załadowaniu pliku Alphacam z obróbką i zaimportowaniu bryły musimy za bazować bryłę względem gotowych ścieżek narzędzia z wykorzystaniem opcji dostępnych w zakładce Edycja. Obiekty przedstawiają się następująco (widok na górze – ISO, widok na dole – ISO2):

Bazowanie ISObazowanie ISO2

Szybkie rzutowanie wywołujemy klikając prawym przyciskiem myszy na operacji grawerowania i wybieramy opcję Rzutowanie 3D.

 wywołanie rzutowania

Zostanie wywołane pierwsze okno parametrów rzutowania, w którym pole Zastosuj Rzutowanie jest domyślnie odznaczone. Po zaznaczeniu pojawią się możliwość wyboru tego, na co mają być rzutowane ścieżki narzędzia. Warto zwrócić uwagę na to, że program domyślnie wybiera rzutowanie ścieżek narzędzia i nie daje nam możliwość odznaczenia opcji Kasuj Oryginał, ponieważ zostanie ona automatycznie usunięta, więc de facto w tym oknie wybieramy tylko obiekt, na który mają być rzutowane ścieżki. Alphacam przyjmie, że rzutowanie będzie odbywało się w kierunku Z- licząc od najwyższego punktu materiału.

zastosuj ruztowanie

W kolejnym oknie mamy możliwość wybrania rodzaju rzutowania. Przykładowo wybranie opcji Główne 3-osie spowoduje standardowe, 3 osiowe rzutowanie ścieżki na wybraną bryłę. W naszym wypadku dla uzyskania najciekawszego efektu oraz najlepszego wykorzystania 5 osiowej maszyny wybierzemy opcję Główne 5-osie.

wybór osi

Następne okno parametrów umożliwia nam wybranie tolerancji dla rzutowanych kształtów. Zaznaczmy opcje jak na screenie poniżej.

tolerancje

W ostatnim oknie parametrów określamy zależność kątową narzędzia względem powierzchni. Dla najciekawszego efektu wybierzemy opcję Kąt narzędzia -> Normalnie do powierzchni i Rzutowanie -> Wierzchołek Ostrza Narzędzia, co spowoduje, że narzędzie będzie pochylać się względem wektora normalnego do powierzchni obrabianej bryły.

Kąt narzędzia - rzutowanie 3d

Następnie zaznaczamy obiekt (bryłę, powierzchnię) na który ma być rzutowana ścieżka narzędzia i po zatwierdzeniu wyboru program dokona zmiany ścieżki narzędzia. Zauważmy, że w oknie Operacji przy zabiegu grawerowania zmieniła się ikona operacji – pojawia się gwiazdka, która symbolizuje niestandardową modyfikację obróbki, czyli w tym wypadku rzutowania. Klikając w opcję Menadżer Edycji Specjalnej, możemy podejrzeć jakiego rodzaju modyfikacje zostały nałożone na daną obróbkę.

menadżer edycji specjalnej

Po symulowaniu obróbki efekt naszej pracy przedstawia się następująco:

symulator

Najważniejszą cechą tej metody jest fakt, że operację możemy edytować i np. zmiana głębokości cięcia zostanie nałożona błyskawicznie na obrabianą powierzchnię.
Jeśli zechcemy odwołać rzutowanie wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na operacji grawerowania, wybrać opcję Rzutowanie 3D, a w wyświetlonym oknie odznaczyć opcję Zastosuj Rzutowanie. Spowoduje to przywrócenie obróbki do stanu wejściowego.

Pliki

Alphacam – doskonałe narzędzie do przygotowywania programów na 5-osiowe maszyny CNC. Pobierz wersję testową już dziś!

Podziel się: