Strona głównaALPHACAMDodatki Alphacam – Zachowaj wybrane kontury

Dodatki Alphacam – Zachowaj wybrane kontury

alphacam dodatki zachowaj kontury

Dodatki Alphacam – Zachowaj wybrane kontury

Niekiedy zdarza się, że otrzymany przez nas plik rysunku zawiera dużo niepotrzebnych elementów, takich jak zbędne widoki, wymiary lub dodatkowe bryły. Mogą one zasłaniać geometrie, na których chcemy zaprogramować obróbki, przez co praca z takim plikiem może być niewygodna i męcząca. Plik taki należy oczyścić ze zbędnych obiektów wyłączając widoczność odpowiednich obiektów, lub kasując je wykorzystując narzędzie Edycja|Kasuj.

A co jeśli geometrii o wyrzucenia jest znacznie więcej niż tych, które chcemy pozostawić?

Alphacam umożliwia wykorzystanie funkcji Zachowaj, który działa analogicznie do funkcji Kasuj, ale zamiast usuwać zaznaczone elementy, zatrzymuje je na rysunku, a kasuje pozostałe.

Funkcja Zachowaj Wybrane dostępna jest wśród dodatków Alphacam. Aby podpiąć ją do wstążki należy przejść do zakładki Dodatki/makra|Dodatki, a w wyświetlonym oknie odnaleźć i zaznaczyć dodatek Zachowaj Wybrane (A.P.P.).

dodatki alphacam

Funkcja Zachowaj pojawi się w pierwszej grupie zakładki Edycja.

edycja zachowaj

Po wywołaniu funkcji Zachowaj program prosi o wybranie wszystkich obiektów, które chcemy pozostawić na rysunku. Wskazujemy obiekty lewym klawiszem myszy lub otaczamy je zaznaczeniem prostokątnym. Po zaznaczeniu wszystkich żądanych obiektów i zatwierdzeniu wyboru program wyświetli okno dialogowe z listą obiektów do zachowania oraz usunięcia.

Okno dialogowe lista obiektów

Po zatwierdzeniu rysunek zostanie oczyszczony z obiektów, które nie zostały zaznaczone. Dzięki opcji Zachowaj błyskawicznie pozbyliśmy się wielu niepotrzebnych geometrii!

Czysty element

Funkcja Zachowaj działa dla wszystkich obiektów w Alphacam – geometrii, konstrukcji, polilinii, splajnów itd. jak również brył, ścieżek narzędzi, zdefiniowanych przygotówek . Obiekty znajdujące się na warstwach użytkownika również podlegają działaniu funkcji Zachowaj. Należy jednak pamiętać, że obiekty niewidoczne (ukryte) nie będę brane pod uwagę podczas działania tej opcji.

Podziel się: