Strona głównaALPHACAMALPHACAM: zamiana grafiki rastrowej na wektorową

ALPHACAM: zamiana grafiki rastrowej na wektorową

zamiana grafiki rastrowej na wektorową

ALPHACAM: zamiana grafiki rastrowej na wektorową

W Alphacam możliwe jest programowanie ścieżki narzędzia na obiektach typu geometrie, polilinie i splajny, które są elementami grafiki wektorowej. Jak doskonale wiemy, możemy takie obiekty przygotować sami w Alphacam, lub zaimportować gotową geometrię z programów CAD.

A co jeśli będziemy chcieli wykonać na maszynie CNC kształt pochodzący z obrazka pobranego z Internetu, który jest zapisany w formie grafiki rastrowej? Czy jest to możliwe?

Tak! Dzięki dostępnej w Alphacam opcji Zamień Raster na Wektor jest to bajecznie proste!

Działanie tej opcji opiszę na podstawie obróbki logo znanej gry komputerowej, którą uwielbiałem za młodu. Z Internetu pobrałem obrazek w formacie jpg, który następnie zostanie załadowany do Alphacam. Obrazek, nad którym będziemy pracować, został pobrany ze strony https://www.google.pl i wygląda tak:

grafika rastrowa

Opcję Zamień Raster na Wektor, wywołujemy odpowiednim przyciskiem znajdującym się w zakładce Narzędzia główne -> Obraz.

przycisk raster to vector

Wciśnięcie przycisku Zamień Raster na Wektor 2.0 spowoduje uruchomienie okna dialogowego zamiany rastrów na wektory. W oknie tym znajduje się szereg opcji, które opiszę poniżej:

Zamień Raster na Wektor

Ustawienia – z listy możemy wybrać predefiniowane ustawienia rozpoznawania i zamiany grafiki rastrowej na wektory. Na liście znajduje się wiele opcji, które znajdują zastosowanie dla różnych rodzajów grafik. W naszym przypadku skorzystamy z ustawień Outlines, które najbardziej nadają się do wykrywania konturów symboli.  Uwaga – ustawienia Outlines i Smooth Outlines są do siebie bardzo podobne, ale w niektórych wypadkach mogą dawać nieco odmienne wyniki, dlatego warto dokonać zamiany grafik z wykorzystaniem jednej i drugiej metody i wybrać tę, która bardziej odpowiada naszym oczekiwaniom. Predefiniowane ustawienia możemy modyfikować przechodząc do okna edycji Ustawień przyciskiem Edycja. Możemy również stworzyć swoje własne ustawienia od postaw klikając w przycisk Nowy.

Obraz – w tym miejscu podajemy ścieżkę dostępu do pliku zawierającego grafikę rastrową. Wciskając przycisk Modyfikuj, przejdziemy do okna Wstępnego Przetwarzania Rastra na Wektor. W oknie tym mamy możliwość nałożenia wstępnej obróbki na grafikę rastrową, np. wykonania negatywu, wypełnienia małych otworów lub erozji/pogrubiania.

Warstwa dla Geometrii – w tym miejscu możemy określić, na jaką warstwę mają zostać naniesione obiekty po imporcie.

Skaluj Aby Dopasować Obszar – gdy opcja jest odznaczona, grafika zostanie zaimportowana do Alphacam w oryginalnym rozmiarze. Zaznaczenie tej opcji spowoduje przeskalowanie i rozciągnięcie obrazka do wymiarów podanych w polach Szerokość Obszaru (X) oraz Szerokość Obszaru (Y).

Utrzymuj proporcje – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zaimportowane geometrie będą miały proporcje zachowane względem oryginalnego obrazka, ale dostosowane do wartości wpisanych w polach Szerokość Obszaru (X) oraz Szerokość Obszaru (Y).

Przytnij do Geometrii Wektorowych – ta opcja jest uzupełnieniem opcji Skaluj Aby Dopasować Obszar. Zaznaczymy przycinanie do geometrii wektorowych, Alphacam podczas importu będzie skalował obraz względem powstałych geometrii wektorowych, a nie wejściowego obrazka. Dodatkowo zaznaczenie opcji Utrzymuj proporcje spowoduje, że Alphacam przeskaluje obrazek względem wartości wpisanych w polach Szerokość Obszaru (X) oraz Szerokość Obszaru (Y), czyli przyjmie jeden z boków jako bazę, a drugi zostanie przeliczony z proporcji.

Stwórz Prostokąt Graniczny – tworzy prostokąt dookoła zaimportowanych geometrii. Jeśli została zaznaczona opcja Skaluj Aby Dopasować Obszar (bez utrzymywania proporcji) – prostokąt będzie miał wymiary podane w polach Szerokość Obszaru (X) oraz Szerokość Obszaru (Y).

Wprowadź obraz – powoduje, że na obszar roboczy Alphacam zostanie dodatkowo naniesiony obrazek wejściowy (działa analogicznie do opcji Narzędzia główne -> Wstaw obraz).

Oczyść Ekran/Oczyść Warstwę – przed zaimportowaniem geometrii wektorowej zostaną usunięte wszystkie obiekty znajdujące się na obszarze roboczym lub warstwie wybranej w opcji Warstwa dla Geometrii.

Po dokonaniu zmiany grafiki rastrowej na wektorowej uzyskujemy geometrie w Alphacam – prostokąt ograniczający oraz splajny będące odwzorowaniem grafiki z obrazka.

import AlphaCAM

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie grafiki rastrowe będą ładnie prze konwertowane na grafikę wektorową. Na screenie widzimy, że górny symbol, który w oryginale jest kolorową grafiką z dużą ilością szczegółów, nie został zaimportowany zbyt poprawnie, dlatego usuniemy go i pozostawimy dolny symbol do dalszej obróbki. Kasujemy niepotrzebne obiekty, a następnie wykorzystując opcję Geometria -> Splajn -> Zamień Splajn w Linie/Łuki konwertujemy splajny na geometrie, na których będziemy programowali obróbkę maszynową. Oczywiście możemy od razu wykorzystać strategię Technologia -> Obrób Splajn lub Polilinię, jednak w tym przypadku skorzystamy z konwersji.

zamiana splajnu

Przy zamianie splajnów na linie oraz łuki nastawimy małą wartość Tolerancji, zaznaczymy opcję Kasować Oryginał, aby splajny po konwersji nie zaciemniały rysunku, oraz każemy programowi Łączyć utworzone linie/łuki, aby można było na nich zaprogramować obróbkę konturową.

zamień splajn w linie łuk

Po konwersji splajnów na linie i łuki określamy kierunki geometrii (zewnątrz dla dużego okręgu i wewnątrz dla pozostałych kształtów). Tak przygotowane geometria nadaje się już na nałożenie obróbki.

geometria AlphaCAM

Po zaprogramowaniu obróbki przejścia po konturze możemy za symulować obróbkę, a efekt naszej pracy przedstawia się następująco:

programowanie obrabiarek CNC

Opcja Zamień Raster na Wektor jest dostępna na wszystkich poziomach modułów Mill, Router, Stone, Profiling i Wire. Jest szczególnie przydatna do przygotowania geometrii pod obróbki grawerskie na maszynach CNC, jak również do wstępnego obrabiania dokumentacji niezapisanej w formatach CAD.

Rozszerz możliwości programowania obrabiarek CNC z wykorzystaniem Alphacam! Pobierz wersję testową już dziś!

Podziel się: