Strona głównaALPHACAMAlphacam – zwolnienie ruchu na narożach

Alphacam – zwolnienie ruchu na narożach

zwolnienie ruchu

Alphacam – zwolnienie ruchu na narożach

Ostatnio spotkałem się z pytaniem, czy istnieje możliwość kontroli posuwu narzędzia na narożach przedmiotu obrabianego. Opcja taka może się przydać np. wtedy gdy nie chcemy aby maszyna zbyt gwałtownie wykonywała zwroty przy zmianie kierunku lub gdy chcemy aby naroża przedmiotu były wykonane z większą dokładnością.

W oprogramowaniu Alphacam jest taka możliwość. Aby skorzystać z tej opcji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na utworzoną wcześniej operację i wybrać Zwolnienie Ruchu Dla Naroży:

zwolnienie

Ukaże nam się następujące okno:

zwolnienie drogi narzędzia na narożach

Oczywiście aby skorzystać z opcji należy zaznaczyć Zastosuj Zwolnienie w Narożach. Poszczególne opcje odpowiadają za:

Odległość opóźnienia: ile milimetrów przed narożem posuw ma zacząć maleć,

Ilość przejść: w ilu krokach posuw ma ulec zmianie

Droga zwolnienia do xx% od pełnej prędkości: podajemy procent pełnego posuwu jaki byśmy chcieli mieć na narożu. Np. przy posuwie w operacji zdefiniowanym na 6000, przy ustawieniu 50% na narożu uzyskamy posuw 3000.

Brak drogi zwalniania jeśli promień większy niż: jeśli promień naroża przedmiotu (nie ścieżki narzędzia) będzie większy niż zadana wartość, Alphacam nie zastosuje zwolnienia posuwu.

UWAGA: jeśli mamy przedmiot z ostrymi narożami i zaznaczoną opcję operacji Wierzchołki XY po łuku, Alphacam na takim narożu zawsze zastosuje nam zwolnienie. Nie liczy się łuk ścieżki narzędzia, tylko łuk naroża.

UWAGA 2: dla wejścia i wyjścia narzędzia pod uwagę jest już brana ścieżka narzędzia. Czyli jeżeli zastosujemy wejście łukiem o promieniu 5 mm, a brak drogi zwalniania ustawimy na 10 mm, to przy wejściu narzędzia uzyskamy zredukowany posuw.

Ignoruję kąt większy niż: dla ostrych narożników możemy definiować kąt powyżej którego nie będzie stosowane zwolnienie ruchu na narożu.

Przyspieszenie na zewnątrz naroża: gdy zaznaczymy tę opcję uzyskamy „odbicie lustrzane” w kodzie NC. Tak jak posuw zwalnia przy dojściu do naroża, tak samo będzie przyspieszał przy wyjściu z naroża.

W rezultacie zastosowania zwolnienia ruchu na narożach otrzymujemy taki zapis w kodzie NC:,

kod NC

Do punktu X8 narzędzie dojeżdża na pełnym posuwie F9600 i stopniowo zwalnia do 70%. Po wyjściu z łuku, w punkcie Y7 posuw zaczyna stopniowo przyspieszać.

współrzędne kodu

Zachęcam do samodzielnego eksperymentowania z funkcją Zwolnienie Ruchu dla Naroży.

Chcesz poznać Alphacam?

Zachęcam do pobrania wersji trial i ćwiczenia razem z nami:

http://www.dps-software.pl/pobierz-Alphacam/

Podziel się: