Strona głównaSOLIDWORKSArkusz blach w SOLIDWORKS – mapowanie linii zgięcia do formatu dxf/dwg

Arkusz blach w SOLIDWORKS – mapowanie linii zgięcia do formatu dxf/dwg

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

Arkusz blach w SOLIDWORKS – mapowanie linii zgięcia do formatu dxf/dwg

Przy standardowych ustawieniach eksportu arkusza blachy do formatu dxf/dwg, krawędzie tworzone są liniami ciągłymi, zaś linie zgięcia przerywanymi.

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

Istnieje jednak możliwość zapisania różnych elementów do osobnych warstw w dxf/dwg. Każda warstwa może posiadać inny rodzaj i kolor linii. Zmiana ta możliwa jest podczas eksportu modelu 3D do dxf/dwg.

Najpierw należy włączyć plik mapowania. W tym celu uruchamiamy Opcje -> Opcje systemu -> Eksport i z listy rozwijalnej wybieramy format DXF/DWG.

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

W części Dostosowane mapowanie włączamy opcję Włącz. Jeśli posiadamy gotowy plik mapowania, można go wybrać w oknie poniżej. Jeśli takiego pliku nie mamy, będzie można parametry zdefiniować podczas eksportu do dxf/dwg.

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

Po zamknięciu okna opcji, eksportujemy model do formatu dxf/dwg, wybierając spod prawego klawisza myszy komendę Eksportuj do DXF/DWG.

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

W opcjach eksportu zaznaczamy elementy tupu geometria oraz linie zgięcia.

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

Po zatwierdzeniu pojawi się okno pozwalające na zmapowanie elementów. W lewym panelu można zdefiniować własne warstwy, przypisując do nich style i kolory linii.

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

W panelu środkowym (Mapowanie elementów) przypisujemy każdą utworzoną warstwę do dxf. Domyślnie kolory i rodzaje linii są identyczne jak zdefiniowane wcześniej (BYLAYER). Parametry te można wyedytować i zmienić.

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

Ostatnia kolumna w środkowym segmencie (Element), umożliwia przypisanie różnych elementów do odpowiednich warstw. Można tą samą warstwę przypisać do kilku różnych elementów.

Arkusz Blachy SOLIDWORKS - mapowanie dxf

Kliknięcie przycisku Zapisz plik mapy… spowoduje, że nasze ustawienia zostaną zapisane do pliku zewnętrznego. Na podglądzie pliku zobaczymy kolory i rodzaje linii według ustawień z pliku mapy.

Jeżeli wszystko jest zgodnie z naszymi oczekiwaniami, możemy zapisać rozwinięcie do pliku dxf.

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.