Strona głównaProduktyArkusz blach – zawinięcie otworów na rurze cienkościennej

Arkusz blach – zawinięcie otworów na rurze cienkościennej

SOLIDWORKS

Arkusz blach – zawinięcie otworów na rurze cienkościennej

Zdarza się, że na ścianach brył obrotowych wykonanych za pomocą arkusza blach, musimy utworzyć różnego rodzaju wycięcia. Jednak żeby później uzyskać rozłożony model z naniesionymi otworami, trzeba go zaprojektować w odpowiedni sposób. Opiszę jak to zrobić na przykładzie cienkościennej rury, pokazanej poniżej.

Arkusz balchy Za pomocą narzędzia łuk, naszkicujmy niemalże pełny okrąg. Kąt między punktami końcowymi łuku wynosi 1 stopień. Po nadaniu odpowiedniej średnicy, wyciągnijmy kontur na pewną wysokość

i utwórzmy coś na kształt cienkościennej rury.

2 W następnym kroku musimy dodać operację Wstaw zgięcia dostępną z poziomu zakładki Arkusz blach. Operacja ta przekonwertuje bryłę na arkusz blachy przy jednoczesnym wstawieniu krawędzi do zgięcia i nadaniu możliwości rozłożenia jej. Wskazujemy zatem odpowiednią nieruchomą krawędź lub ścianę i zatwierdzamy operację.

3 Jak widać w drzewie operacji FeatureManager poniżej wyciągnięcia pojawiły się 4 dodatkowe operacje. Na typ etapie musimy przeciągnąć belkę wygaszającą operacje między rozłożone

a przetworzone zgięcia, aby uzyskać rozłożony model.

4

5 Na przedniej ściance naszej blachy utwórzmy szkic, który będzie odpowiadał lokalizacji wyciętych otworów.

6 Następnie naszkicujmy i wytnijmy pojedynczy otwór.

7 Pozostałe otwory otrzymamy poprzez zastosowanie Szyku opartego na szkicu, wskazanie operacji do powtórzenia i szkicu źródłowego.

8 Ostatnim krokiem jest przewinięcie paska operacji do końca. Jak widać uzyskamy poniższy model.

9

Również po użyciu operacji arkusza blach – Rozłóż model będzie miał wycięte otwory.

10

Kluczową czynnością, o której użytkownicy często zapominają, jest dodanie wycięć na odpowiednim etapie projektowania. Chcąc utworzyć otwory na rozłożonym modelu, zamiast cofnąć pasek operacji przed operację zagięcia używają Rozłożenia. Jest to błędne postępowanie, które prowadzi do tego, że wycięty kształt będzie dostępny tylko z poziomu modelu rozłożonego, nawet jeśli z powrotem przejdziemy do widoku modelu zgiętego. Dzieje się tak na skutek tego, że wszystkie operacje wykonane po operacji rozłożenia modelu, będą od niej zależne.

11

Podziel się:

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej (kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność systemy CAD/CAM oraz Mechanika i Budowa Maszyn). Oprogramowanie SolidWorks poznałem 4 lata temu, zaś w firmie CNS Solutions pracuję od roku 2013. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem szkoleń oraz prezentacji, wsparciem technicznym klientów i projektami związanymi z oprogramowaniem SWOOD.