Strona głównaProduktyAutomatyczna numeracja dokumentacji w systemie SOLIDWORKS Enterprise PDM

Automatyczna numeracja dokumentacji w systemie SOLIDWORKS Enterprise PDM

EPDM

Automatyczna numeracja dokumentacji w systemie SOLIDWORKS Enterprise PDM

System SOLIDWORKS Enterprise PDM posiada funkcjonalność automatycznego generowania numeratorów dokumentacji, wyrobów oraz projektów. Mechanizmy automatycznej numeracji możemy użyć do numerowania plików, folderów, numerów projektów oraz tworzenia numerów rysunków.

Tworzenie schematu numeracji

Schematy numeracji w systemie SOLIDWORKS Enterprise PDM mogą składać się z wielu członów, w których możemy użyć następujących elementów:

  • Rok.
  • Numer miesiąca.
  • Numer w systemie szesnastkowym.
  • Kolejny numer z określeniem ilości zer wiodących.
  • Wpisany ciąg znaków.

 SolidWorks Enterprise PDM

Schemat numeracji możemy utworzyć w panelu administracji EPDM wchodząc na opcję „numery seryjne”.

 administracji EPDM

W nowym oknie wpisujemy żądaną nazwę numeratora, typ zostawiamy domyślnie „z ciągu”.
Dalej tworzymy wzór, według jakiego numer będzie generowany. W polu tekstowym wpisujemy znaki, które będą stałe dla każdego generowanego numeru oraz elementy zmienne, które będą się zmienić dla każdego numeru. Elementy zmienne możemy wybrać poprzez kliknięcie w przycisk obok pola tekstowego.

W numeratorze możemy ustawić, od jakiego numeru ma zacząć numerować w polu „następna wartość licznika”. Funkcja ta jest przydatna, gdy tworzyliśmy wcześniej numery ręcznie i chcemy zachować starą numerację.

Innym sposobem tworzenia schematów jest:

  • Lista wcześniej zdefiniowanych numerów.
  • Użycie dodatku do numeracji. Dodatki opiszę w dalszej części artykułu.

 Numeracja plików

Używanie numerów seryjnych

Wcześniej stworzony schemat numeracji możemy użyć:

  • na kartach danych plików,
  • jako nazwy folderu lub pliku,
  • wskazać, jako domyślna nazwa pliku w programie SOLIDWORKS.

Używanie numeru na karcie danych

Po stworzeniu numeru seryjnego, dodaje się go w edytorze karty danych do pola tekstowego. W tym celu wchodzimy w „karty”, zaznaczamy zmianą, która podczas tworzenia pliku ma się automatycznie wypełnić nowym numerem. Następnie wybieramy, że domyślną wartością dla zaznaczonego pola będzie wygenerowany numer oraz wybieramy odpowiedni schemat tworzenia numerów.

W edytorze kart danych możemy dodatkowo zaznaczyć, że użytkownik systemu nie będzie mógł zmienić wcześniej wygenerowanego numeru ręcznie. W tym celu zaznaczamy opcję „tylko do odczytu” we właściwościach pola.

 karta elementu

Używanie numerów seryjnych, jako nazwy plików lub folderów

Tworzony numer możemy również wykorzystać do nazwania pliku lub folderu. W tym celu należy wejść w szablony EPDM, wybrać nowy szablon następie w szablonie dodać nowy plik lub folder. Następnie stworzyć zamienną wewnątrz szablonu i wybrać, że wartością tej zmiennej będzie numer seryjny.

Utworzoną zmienną następie należy użyć we właściwościach pliku lub folderu, jako nazwa.

 Numer szablon

Używanie numerów seryjnych, jako domyślne nazwy plików w programie SOLIDWORKS

W programie SOLIDWORKS istnieje możliwość wybrania numeru seryjnego dla części, złożenia lub rysunku. Każdy z typów plików może mieć podłączony osoby numerator.

W celu podłączenia numeru seryjnego, utworzonego w systemie EPDM, należy wejść na pasku opcji w Enterprise PDM->Opcje. W oknie ustawień wybrać przechowalnię, a następie dla każdego z rodzajów plików określić, jaki schemat numeracji ma być używany, jako nazwa pliku.

 W oknie ustawień możemy również wybrać, że numer seryjny będzie generowany w chwili tworzenia nowego plików lub w momencie jego pierwszego zapisu.

 SolidWorks

Dodatki do automatycznej numeracji dokumentacji

Do bardziej założonych schematów numeracji możemy użyć jednego z autorskich dodatków firmy CNS Solutions. Zwykle taki moduł jest tworzony na zamówienie klienta, lecz posiadamy kilka uniwersalnych numeratorów, które należy tylko skonfigurować np. numerator względem grup konstrukcyjnych lub numerator względem folderów.

Dodatek numerator względem folderu

Dodatek do numerowania dokumentacji względem folderu możemy użyć, gdy chcemy mieć osobne numery tworzone dla każdego z folderów osobno. W numeratorze możemy określić, jaki typ plików numerujemy, następie wybrać, z jakiego szablonu ma być utworzony plik. Na tej podstawie po włączeniu przycisku „przydziel kolejny wolny numer” jest generowany kolejny numer dokumentu dla wybranego folderu.

 zrzut_001

Dodatek do numerowania dokumentów względem zamówienia i klienta

Dodatek pozwala na automatyczne numerowanie dokumentacji dla plików będących w różnych folderach w przechowali, wykorzystując oddzielne pule numerów dla zamówienia oraz wykorzystując odpowiedni symbol klienta.

 Numerator pism

Dodatek tworzący numery indeksów w systemie ERP

Z poziomu dodatku możemy również tworzyć indeksy w systemie ERP oraz jednocześnie wykorzystywać wygenerowane indeksy do nazywania plików w systemie EPDM. Poniższy dodatek przedstawia jeden z naszych dodatków realizujących waśnie taką funkcję.

W dodatku jest wybrana grupa materiałów oraz parametry określające odpowiednie cechy wyrobu. Na tej podstawie wygenerowany numer jest zakładany, jako indeks w systemie ERP.

Wygenerowany numer zostaje również zapisany na karcie danych, dzięki czemu uzyskujemy połączenie dokumentu w EPDM oraz indeksu w systemie ERP. Możemy to dalej wykorzystać podczas automatycznego eksportu BOM z systemu EPDM do systemu ERP.

 Generator indeksów

Dodatek numerujący pliki względem grup konstrukcyjnych

Dodatek pozwala na wygenerowanie unikalnego numeru części dla danej grupy konstrukcyjnej.

W dodatku wybieramy rodzaj dokumentacji, następnie dla wybranego rodzaju dokumentacji są wyświetlane dostępne grupy konstrukcyjne i na tej podstawie jest generowany unikalny numer pliku.

 EPDM

Podsumowanie

Dzięki funkcjonalności automatycznego numerowania dokumentacji możemy usprawnić pracę osób działających w systemie EPDM, uniknąć błędów związanych z wykorzystaniem nieprawidłowej części, wyeliminować powtarzające się indeksy części.

Dzięki dodatkom do numeracji możemy tworzyć bardziej zaawansowane schematy numeracji pozwalające na numerowanie względem folderów, grup konstrukcyjnych, klientów. Dodatki do automatycznej numeracji pozwalają również na automatyczne zakładanie numerów indeksów w systemach ERP.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.