Strona główna3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE

Aplikacja xFrame wchodząca w skład roli 3D Structure Creator pozwala na konstruowanie struktur na bazie ustandaryzowanych profili. Sposób połączenia profili jest często kluczowym etapem projektowania. Człony konstrukcyjne można przycinać i dopasowywać na etapie ich dodawania.

Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak poprawnie zapisywać swoje projekty na Platformie 3DEXPERIENCE. Zapisywanie plików na Platformie 3DEXPERIENCE można podzielić na dwa typu: 1. Interaktywne zapisywanie – zapisywanie polegające na podążaniu za oknami dialogowymi

XDesign jest aplikacją dostępna w roli 3D Creator na platformie 3DExperience. Pozwala na modelowanie obiektów zarówno bryłowych jak i powierzchniowych. Jednym ze sposobów modelowania bryłowego jest dodawanie obiektów nie scalonych ze sobą. Pozwala to na

Akustyka to dziedzina zajmująca się analizą względnie niewielkich drgań pojawiających się w ściśliwym, bezwirowym płynie. Medium akustyczne można porównać do medium znanego z analizy strukturalnej, tj. liniowego sprężystego – różnicą między nimi jest brak ścinania

Bez względu na podejście do tematu testowania produktów, czy to wirtualnie w drodze symulacji wytrzymałościowych, czy w oparciu o próby w rzeczywistości, naturalnie rozważa się wiele wariantów danego projektu. Analizie poddaje się wytrzymałość statyczną, zmęczeniową,

Od niedawna istnieje możliwość tworzenia i edytowania dokumentów takich, jak: dokument tekstowy, prezentacja, arkusz kalkulacyjny na Platformie 3DEXPERIENCE. W tym celu należy przejść do aplikacji 3DDrive (aplikacja jest dostępna dla każdego użytkownika Platformy, w ramach

Aktualizacja platformy 3DEXPERIENCE R2023x przyniosła wiele zmian – wprowadzono nowe role, a dostępne już wcześniej aplikacje udoskonalono o nowe funkcje. Jedną z aplikacji, która posiada nowe funkcje jest aplikacja xShape dostępna w ramach roli 3DSculptor. Soft

  Dzięki opcji Export As Package możesz szybko wyeksportować wszystkie pliki złożenia jako pakiet i udostępniać go, przykładowo swoim zewnętrznym współpracownikom (wymiana plików poza platformą). Otwórz złożenie, które chcesz wyeksportować, kliknij: ikonę platformy 3DEXPERIENCE → Narzędzia →

3DEXPERIENCE to zestaw wyjątkowo innowacyjnych narzędzi dedykowanych branży produkcyjnej. Platforma, dostępna z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, pozwala na zarządzanie niemal każdym aspektem działalności organizacji: od komunikacji i wymiany plików, aż po projektowanie 3D CAD, czy

Fluid Scenario Creation jest częścią platformy 3DEXPEIRENCE. Program ten służy do przeprowadzania symulacji komputerowych związanych z tematyką mechaniki płynów. Oprogramowanie to pozwala m.in. do optymalizacji chłodzenia układów elektronicznych. Jego zadaniem jest wskazanie wyników symulacji