Strona główna3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE

XDesign jest aplikacją dostępna w roli 3D Creator na platformie 3DExperience. Pozwala na modelowanie obiektów zarówno bryłowych jak i powierzchniowych. Jednym ze sposobów modelowania bryłowego jest dodawanie obiektów nie scalonych ze sobą. Pozwala to na

Akustyka to dziedzina zajmująca się analizą względnie niewielkich drgań pojawiających się w ściśliwym, bezwirowym płynie. Medium akustyczne można porównać do medium znanego z analizy strukturalnej, tj. liniowego sprężystego – różnicą między nimi jest brak ścinania

Bez względu na podejście do tematu testowania produktów, czy to wirtualnie w drodze symulacji wytrzymałościowych, czy w oparciu o próby w rzeczywistości, naturalnie rozważa się wiele wariantów danego projektu. Analizie poddaje się wytrzymałość statyczną, zmęczeniową,

Od niedawna istnieje możliwość tworzenia i edytowania dokumentów takich, jak: dokument tekstowy, prezentacja, arkusz kalkulacyjny na Platformie 3DEXPERIENCE. W tym celu należy przejść do aplikacji 3DDrive (aplikacja jest dostępna dla każdego użytkownika Platformy, w ramach

Aktualizacja platformy 3DEXPERIENCE R2023x przyniosła wiele zmian – wprowadzono nowe role, a dostępne już wcześniej aplikacje udoskonalono o nowe funkcje. Jedną z aplikacji, która posiada nowe funkcje jest aplikacja xShape dostępna w ramach roli 3DSculptor. Soft

  Dzięki opcji Export As Package możesz szybko wyeksportować wszystkie pliki złożenia jako pakiet i udostępniać go, przykładowo swoim zewnętrznym współpracownikom (wymiana plików poza platformą). Otwórz złożenie, które chcesz wyeksportować, kliknij: ikonę platformy 3DEXPERIENCE → Narzędzia →

3DEXPERIENCE to zestaw wyjątkowo innowacyjnych narzędzi dedykowanych branży produkcyjnej. Platforma, dostępna z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, pozwala na zarządzanie niemal każdym aspektem działalności organizacji: od komunikacji i wymiany plików, aż po projektowanie 3D CAD, czy

Fluid Scenario Creation jest częścią platformy 3DEXPEIRENCE. Program ten służy do przeprowadzania symulacji komputerowych związanych z tematyką mechaniki płynów. Oprogramowanie to pozwala m.in. do optymalizacji chłodzenia układów elektronicznych. Jego zadaniem jest wskazanie wyników symulacji

Jak mówi książkowa definicja, komfort akustyczny to nic innego jak warunki dobrego samopoczucia. Parafrazując, jest to stan otoczenia będącego w równowadze akustycznej, dzięki której człowiek nie odczuwa negatywnych reakcji, ani zdrowotnych skutków w wyniku emisji

Aplikacja xShape, zawarta w roli 3DSculptor to intuicyjne narzędzie umożliwiające użytkownikowi szybkie tworzenie organicznych kształtów za pomocą technologii modelowania z podziałem. Pierwszym krokiem będzie wstawienie bryły najbardziej zbliżonej kształtem do pożądanego efektu końcowego. W naszym przypadku