Abaqus

Kompozyty to grupa materiałów, która rozwija się coraz dynamiczniej podbijając przy tym kolejne branże przemysłu. Dzięki połączeniu kilku materiałów w strukturę kompozytową, struktura ta posiada często właściwości lepsze niż poszczególne składowe rozpatrywane osobno. Z tych

Klient z branży budowlanej to wymagający klient! Analizy cyfrowe wykorzystywane są we wszystkich gałęziach przemysłu. Część z tych gałęzi jednak, przez wzgląd na stosowane materiały oraz rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa, wymaga nieco bardziej zindywidualizowanego podejścia do symulacji.

W tym przykładzie wykorzystano moduł optymalizacyjny Tosca/Structure w programie Abaqus do optymalizacji konstrukcji wahacza samochodowego. Celem było zmniejszenie objętości wahacza przy jednoczesnej maksymalizacji jego sztywności.   Rys. 1 Model Wahacza samochodowego - przed i po Ten przykład ilustruje

Analiza EMAG w Abaqus/Standard Zawory elektromagnetyczne znajdują zastosowanie w różnorodnych aplikacjach sterowania przepływem w wielu segmentach przemysłu. Służą do sterowania przepływem cieczy i gazów. Istnieją przede wszystkim trzy elementy, które regulują charakterystykę elektromagnetyczną zaworu elektromagnetycznego: tłok,

Obrotowe mieszalniki bębnowe i młyny bębnowe służą do mielenia, mieszania i suszenia rudy i materiałów granulowanych. Takie zastosowania można znaleźć w wielu sektorach przemysłu, takich jak górnictwo. Kilka czynników (w tym kształt, rozmiar, gęstość i

Symulacja jest powszechnie stosowana w branży opakowań konsumenckich w celu skrócenia czasu i kosztów związanych z fizycznym prototypowaniem. Testy upadku, które symulują upadek obiektu i uderzenie w twardą powierzchnię, są często wykorzystywane do badania reakcji

W tym artykule będziemy modelować propagację pęknięć w stalowym zbiorniku ciśnieniowym za pomocą XFEM. W sekcji postprocessingu tego warsztatu zapoznamy się z narzędziami i funkcjami dostępnymi w module Wizualizacja, które pozwalają na skuteczne sondowanie pękniętej

Model ten symuluje formowanie połączeń zaciskanych. Nowoczesne samochody zawierają kilka tysięcy złączy zaciskowych. W takim złączu wielosplotowa wiązka przewodów jest mechanicznie łączona z zaciskiem końcowym w celu zapewnienia ciągłości elektrycznej w całym złączu. Część zacisku,

Celem testu zderzaka jest zapobieganie uszkodzeniom i zmniejszenie kosztów napraw po uderzeniach z małą prędkością, takich jak te, które występują tak często w ruchu podmiejskim i na parkingach. Test zderzeniowy zderzaka służy również do oceny

ABAQUS to najbardziej wszechstronne i zaawansowane oprogramowanie do analizy i symulacji inżynierskiej w gamie produktów Dassault Systèmes. Jego solver pozwala na nieograniczone symulowanie zjawisk fizycznych z praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Symulacja wytłaczania dna puszki W tym artykule