Strona głównaAlphaCAM (Strona 5)

AlphaCAM

W jednym z poprzednich artykułów Praca na płaszczyznach opisałem sposób definiowania geometrii na bocznych ścianach modelu. Jeżeli jeszcze nie zapoznaliście się z tamtym artykułem to zachęcam do tego przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń opisanych w tym

Obsługa Agregatów - w Alphacam 2015 R1 można definiować oprawki narzędziowe typu agregat. Do tworzeniu agregatów mogą służyć geometrie (obrót lub wyciągnięcie) modele STL i/lub modele bryłowe CAD. Typowymi agregatami są oprawki kątowe do frezowania lub wiercenia

W Alphacam możemy tworzyć geometrie nie tylko w globalnej płaszczyźnie XYZ, ale także możemy dodawać dowolne płaszczyzny lokalne i na nich przygotować geometrię do obróbki, na przykład na bocznych ścianach elementu. Na prostym przykładzie pokażę w

W poprzednim artykule Tworzenie geometrii w Alphacam zamieściłem film, w którym ćwiczyliśmy tworzenie prostych geometrii w Alphacam, w tym artykule zapraszam do przećwiczenia podstawowych strategii obróbczych. W filmie pokazane są obróbki: konturów, kieszeni, obróbka resztek, wiercenie otworów. Tak

Importujesz rysunki z innych systemów CAD (np. DraftSight), ale chciałbyś sobie przypomnieć w jaki sposób tworzyć geometrie w Alphacam? Zapraszam do obejrzenia poniższego filmu instruktażowego, w którym przedstawiono rysowanie podstawowych kształtów. Obejrzenie tego filmu i wykonanie

Często zdarza Ci się pracować na rysunkach 2D, na których otwory do wiercenia zaznaczone są jako linie? Jednym z podejść jest tworzenie obszaru pracy, utworzenie lokalnych płaszczyzn pracy i rysowanie na nich otworów, a następnie definiowanie

Zaawansowane cykle czyli nowy moduł Zaawansowanego Frezowania 5-osiowego w programie Alphacam, który zawiera kompleksowy zestaw strategii obróbczych z szeroką funkcjonalnością sterowania orientacją narzędzia i inteligentnym unikaniem kolizji, jest doskonałym narzędziem do obróbki wieloosiowej powierzchni i

Modele utworzone w Google Sketchup można teraz importować w Alphacam jako modele STL. Obsługiwane są modele utworzone w Google Sketchup w wersji 2014 i starszych. Wczytywane są wszystkie elementy Google SketchUp z wyjątkiem tekstu i

Agregaty MultiDrill są teraz definiowalne i wyświetlane na symulacji w Alphacam. W definicji agregatu są zapisywane parametry każdego narzędzia. Utworzone agregaty wybiera się korzystając z nowej zakładki Menedżera Projektu – Agregat MultiDrill. Więcej informacji można uzyskać

W Alphacam mamy możliwość, za pomocą kilku kliknięć, dostosować do naszych potrzeb wejście i wyjście narzędzia. Poniżej kilka przykładów pokazujących możliwości Alphacam w tym zakresie. Aby dodać własne wejście i wyjście narzędzia należy zaznaczyć opcję Zastosuj