Strona głównaSOLIDWORKS (Strona 28)

SOLIDWORKS

Utworzenie szkicu w oparciu o zaimportowany obraz umożliwia szybkie odzwierciedlenie czcionki, loga, rysunku lub dowolnej grafiki. SolidWorks posiada funkcję automatycznego śledzenia, która pozwala odczytać kontury obrazka bez konieczności używania dodatkowych programów. Poniżej przedstawiam sposób wykorzystania

W trakcie pracy z dużymi złożeniami, jednym ze sposobów na poprawę efektywności pracy, jest reorganizacja struktury złożenia przy wykorzystaniu podzłożeń. Niektóre z elementów będących w drzewie modelu na głównym poziomie, mogą być umieszczona poziom niżej.

Szybki szkic – być może widziałeś tę funkcję, ale podejrzewam, że nigdy z niej nie korzystałeś. Jest ona usytuowana jako ostatnia ikona w zakładce Szkic, widoczna podczas modelowania części, dostępna już w starszych wersjach. Jest

    Obecnie oferta wygasła, ale możesz pobrać wersję SOLIDWORKS na www.dps-software.pl/pobierz-solidworks   Dystrybutor oprogramowania po raz kolejny uruchomił wakacyjną akcję „FREE SOLIDWORKS SUMMER 2015 EDITION” w której udostępnia najbogatszą wersję tego oprogramowania 3D CAD. Każdy uczeń, student, nauczyciel, wykładowca może

Poniższy artykuł prezentuje metodę, dzięki której możemy uzyskać rozwinięcie większości powierzchni utworzonych w czasie modelowania w SolidWorks. Znajomość tego triku bardzo ułatwia modelowanie arkuszy blach jak również rozszerza użyteczność programu w obszarze produkcji płaszczów jak i

ExactFlat Design Studio to pierwszy produkt zintegrowany ze środowiskiem SolidWorks, który łączy pięć podstawowych etapów rozwoju produktu z tkanin technicznych: projektowania, konwersji 3D do 2D (rozłożenie modelu na płasko), nestingu (automatycznego upakowywania na arkuszu), kosztorysowania

Użytkownikom CAD często przychodzi zmierzyć się z nieprawidłowo za modelowanymi arkuszami blach, pochodzącymi z programów zewnętrznych. Najlepszym rozwiązaniem na naprawienie importów jest użycie modułu SolidWorks  Arkusz Blach. Poniżej opisano pewne rozwiązania, które mogą okazać się przydatne

Narzędzie „Gesty myszy” jest często niedoceniane przez użytkowników SolidWorks, choć korzystanie z niego zaoszczędza czas podczas projektowania. Każdy z nas wie jak uciążliwe może być uruchamianie każdej funkcji z paska narzędzi, szczególnie, gdy często korzystamy

Dodawanie łączników Toolbox w części, gdzie otwory rozmieszczone są na cylindrycznej ścianie można przeprowadzić na kilka sposobów. Na początku wykonajmy część, przykładowo taką jak na rysunku poniżej. Otwory w tym przypadku zostały wykonane przy użyciu

Zdarza się, że wykonując rysunki wykonawcze wykorzystujesz narzędzie Notatki w celu dopisania niektórych potrzebnych informacji a po aktualizacji części czy zmianie geometrii notatka zostaje ze starymi parametrami? Pokażę Ci, jak szybko stworzyć notatkę, która będzie