Strona głównaSOLIDWORKS (Strona 32)

SOLIDWORKS

Projektowanie form jest proste w oprogramowaniu SOLIDWORKS z wykorzystaniem powierzchni i narzędzi form wtryskowych. Są to tylko dwa szkolenia, które pozwolą na podstawową znajomość narzędzi wykorzystywanych przy projektowaniu wypraski oraz formy wtryskowej. Jesteśmy w stanie zaprojektować

SOLIDWORKS 2014 oferuje możliwość wykorzystania Inteligentnych Wiązań do szybkiego łączenia części koncentrycznych z dodaniem zablokowania obrotu. Znajduje to przede wszystkim zastosowanie w sytuacji korzystania ze śrub, wałów, łączników, kół zębatych, kół pasowych i rolek w złożeniu,

Kolega, którego ojciec ma zakład kamieniarski, postanowił zaprojektować pomnik w 3D. Zatrzymał się na fazce i nie mógł sobie poradzić. Wyzwaniem dla niego okazała się fazka ze zmiennym skokiem. Przy zaokrągleniu możemy wybrać „Zmienny promień

Który dział Marketingu nie potrzebuje ładnych grafik o wysokiej rozdzielczości do katalogów, roll-upów i bannerów na targi lub zdjęć na stronę internetową lub firmowego fanpage’a. Mając modele z działu konstrukcyjnego i dostęp do licencji SOLIDWORKS

Paski podręczne - narzędzie zwiększające Twoją produktywność! Nie rzadko zdarza się, że nie potrafimy odnaleźć interesującej nas operacji lub narzędzia. SOLIDWORKS wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników oferuje Paski podręczne. Dostępne pod skrótem klawiaturowym (domyślnie klawisz „S”) menu,

Jednym z narzędzi "Arkusz blachy", które niestety zostało pominięte w oficjalnych materiałach szkoleniowych jest operacja “Otwór wentylacyjny”. Komenda stosunkowo łatwa w obsłudze, może okazać się często przydatna, dlatego postanowiłem pokrótce ją opisać. W połączeniu ze

W tym temacie chcę poruszyć kwestię tworzenia "Stany wyświetlania" części w SOLIDWORKS, oraz ich wykorzystywanie w złożeniach. Poniżej widoczny jest zespół, w którym zaznaczone są niebiesko komponenty. W nich chcę utworzyć dwa stany wyświetlania. Po pierwsze,

Wielu użytkowników często mnie pyta, czy jest możliwość utworzenia linii przekroju, która będzie wyświetlać tylko i wyłącznie pogrubione segmenty. Poniżej widać to, co chcemy uzyskać:   Otóż domyślnie nie ma takiej możliwości, ale to nie oznacza, że

Prostym ale potężnym  narzędziem wprowadzonym do kursu "SOLIDWORKS Podstawy Modelowania części" jest narzędzie skorupy. Pozwala ona na usunięcie wybranych ścian części i zastosowania jednolitej grubości ścianki w jej obrębie, co jest szczególnie przydatne dla form wtryskowych. Opóźniając

Oprogramowanie SOLIDWORKS Sustainability umożliwia ocenę szeregu czynników środowiskowych w trakcie projektowania modelu i dokonanie szybkich korekt w celu ograniczenia oddziaływania produktu na środowisko. Oprogramowanie wykorzystuje obowiązujące w branży standardy oceny cyklu eksploatacji oraz jest w