Strona głównaSOLIDWORKS (Strona 33)

SOLIDWORKS

Oprogramowanie SOLIDWORKS Sustainability umożliwia ocenę szeregu czynników środowiskowych w trakcie projektowania modelu i dokonanie szybkich korekt w celu ograniczenia oddziaływania produktu na środowisko. Oprogramowanie wykorzystuje obowiązujące w branży standardy oceny cyklu eksploatacji oraz jest w

Program SolidWorks umożliwia użytkownikom korzystanie z wielu narzędzi poprawiających wydajność naszej pracy, a także tworzenie dokumentacji. Poniżej przedstawione zostało 5 zasad, według których powinniśmy pracować, aby poprawić wyniki naszej pracy. Jeśli tworzymy widok rzutowania, widok

Renderowanie w SOLIDWORKS jest prostsze niż myślisz. Wyjaśniamy jak działa w PhotoView 360, render okluzji otoczenia. W PhotoView 360, 2014 kilka opcji nie zostało wymienionych w What's New 2014 przykładowo jak te dotyczące okluzji otoczenia. A więc co