SurfCAM

Operacja frezowania jest dostępna w oprogramowaniu SurfCam - frezuje gwinty równoległe oraz stożkowe zarówno dla bryły krawędziowej oraz modeli bryłowych. Po wykryciu Cech za pomocą opcji Znajdź cechy. Wszystkie parametry gwintu zobaczyć można w okienku Właściwości. Operację

Ten temat zostanie w pełni poświęcony obróbce zgrubnej z wykorzystaniem opcji Wykrywania płaskich regionów oraz Resztek pośrednich – gorąco zachęcam do zapoznania się z tematem!!! WYKRYWANIE PŁASKICH REGIONÓW W celu wykonania obróbki z opcją wykrywania regionów płaskich

Obróbka nawinięta pozwala na wykonanie cyklów obróbczych 2D oraz 2.5D wokół lub na końcu cylindra. Podczas wykonywania obróbki (promieniowo wokół cylindra), narzędzie jest ograniczone do przemieszczania się równolegle do osi obrotu. Narzędzie jest zawsze usytuowany promieniowo

Narzędzie EWS czyli zintegrowane oraz proste modelowanie w programie Surfcam. Moduł EWS oferuje szybkie oraz uproszczone podejście do tworzenie prostych modeli bryłowych 3D. Modelowanie Moduł EWS dostarcza użytkownikowi standardowe operacje modelowania takie jak: Wyciągnięcie, Wyciągniecie Obrotowe oraz

Czy wiesz, że w Surfcam możesz używać skrótów klawiszowych? Ich użycie znacznie usprawnia wydajność, szybkość i poprawność wykonywanej pracy. Funkcje Czynność Obrót modelu wokół wybranej z osi (X, Y i Z)X + prawy klawisz myszy Aby obrócić model użyj

Przejrzysty Interfejs Użytkownika Interfejs panelu startowego nowego programu SurfCam zbliżony jest do interfejsu systemu operacyjnego Windows 10. Pozwala to na wydajniejsze oraz efektywniejsze zarządzanie plikami oraz folderami. Nowy wstążkowy interfejs programu umożliwia świetną organizację pracy, poprzez