Strona głównaAktualnościCertyfikaty SOLIDWORKS – Część 2: CSWP

Certyfikaty SOLIDWORKS – Część 2: CSWP

Certyfikaty SolidWorks – Część 2: CSWP

Certyfikaty SOLIDWORKS – Część 2: CSWP

Kolejny certyfikat z cyklu to…

Certyfikat CSWP – Certified SOLIDWORKS Professional, potwierdza zaawansowane umiejętności obsługi oprogramowania SolidWorks. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu CSWA przed przystąpieniem do egzaminu na certyfikat CSWP.

Obecnie certyfikat składa się z 3 segmentów, każdy segment to osobny egzamin do którego można przystąpić w dowolnym czasie i w dowolnej kolejności. Wynik każdego segmentu zapisuje się w Certification Center – raz poprawnie zdany segment zapisuje się na naszym koncie. Jeśli na którymś segmencie podwinie nam się noga, trzeba odczekać 14 dni, aby móc ponownie do niego przystąpić (tylko do tego segmentu który mamy nie zdany). Po pozytywnym zakończeniu 3 segmentów otrzymamy certyfikat CSWP, który będzie do pobrania z Naszego konta. Dodatkowo otrzymamy logo, które możemy wykorzystać na wizytówkach oraz wpis bo bazy certyfikowanych użytkowników SOLIDWORKS (w tym przypadku należy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach na koncie Certification Center).

Poniżej szczegóły:

 • Minimalna próg zdawalności: 75% (w każdym segmencie)
 • Minimalny okres karencji pomiędzy egzaminami: 14 dni.
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny 30 minut (wszystkie 3 segmenty)

Zakres tematyczny poszczególnych segmentów:

Segment 1: (90 minut)

 • Tworzenie części z rysunku
 • Aktualizowanie parametrów oraz wymiarów
 • Analiza właściwości masy
 • Modyfikacja początkowej geometrii w celu utworzenia bardziej skomplikowanej części
 • Użycie połączonych wymiarów oraz równań w modelowaniu części
 • Użycie równań do powiązania wymiarów

Segment 2: (40 minut)

 • Zmiany konfiguracji
 • Właściwości masy
 • Tworzenie konfiguracji na podstawie innych konfiguracji
 • Modyfikacja operacji w istniejącej części SolidWorks

Segment 3: (80 minut)

 • Tworzenie złożeń
 • Dodawanie części do złożenia
 • Wykrywania kolizji przy poruszaniu części w złożeniu
 • Wiązania
 • Wymiana części na inną w złożeniu
 • Tworzenie układów współrzędnych
 • Wykorzystanie układów współrzędnych do wykonywania analiz właściwości masy

Standardowe narzędzia SolidWorks, które mogą być objęte egzaminem:

 • Elementy szkicu – linia, prostokąt, okrąg, łuk, elipsa, linia środkowa
 • Narzędzia szkicu – odsunięcie, rzutowanie oraz przycinanie elementów
 • Relacje szkicu
 • Operacje wyciągnięcia i wycięcia
 • Zaokrąglenia i sfazowania
 • Pochylenie
 • Skorupa
 • Statusy końców operacji – początek i koniec
 • Części wielobryłowe
 • Żebra
 • Właściwości masy
 • Przenieś, usuń ścianę
 • Materiały
 • Wstawianie komponentów nowych oraz istniejących
 • Standardowe wiązania i zaawansowane wiązania
 • Geometria odniesienia – płaszczyzny, osie, odniesienie wiązań
 • Operacje w kontekście
 • Kreator otworów
 • Szyk linowy, kołowy oraz wypełnienie obszaru
 • Powiązane wymiary
 • Równania
 • Wykrywanie kolizji w złożeniu
 • Zewnętrzne odniesienia
 • Tabele konfiguracji
 • Wymiary i elementy modelu
 • Lustro
 • Wymiarowanie
 • Wykrywanie przenikania
 • Stany wygaszone
 • Przenieś, obróć komponent
 • Operacje złożenia

Do egzaminu można przystąpić indywidualnie poprzez SOLIDWORKS Certification Center, (wcześniej należy zakupić egzamin tutaj.) Na tej stronie znajdziecie również listę certyfikowanych osób z całego Świata, program do certyfikacji (TesterPRo Client) oraz utworzycie swoje konto z certyfikatami.

Oficjalna strona kursu SOLIDWORKS i opis certyfikacji:

http://www.solidworks.com/sw/support/mcad-certification-programs.htm

A tak wygląda certyfikat:

Certyfikaty, szkolenia, kursy SolidWorks: CSWP - Certified SolidWorks Professional

Życzę powodzenia!!!

JT szkolenia@dps-software.pl

A poniżej odnośnik do poprzedniej części wiadomości o certyfikatach SOLIDWORKS .

Podziel się:

Kierownik działu szkoleń CAD/CAM/PDM