Strona głównaSOLIDWORKSChcesz pracować efektywniej? Zastosuj inteligentne wiązania w złożeniach!

Chcesz pracować efektywniej? Zastosuj inteligentne wiązania w złożeniach!

inteligentne wiązania w złożeniach SOLIDWORKS

Chcesz pracować efektywniej? Zastosuj inteligentne wiązania w złożeniach!

Jeśli w trakcie pracy tworzysz lub edytujesz różnego rodzaju złożenia, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie! Poniżej zostały opisane 3 metody wykorzystania inteligentnych wiązań w SOLIDWORKS oraz dodatkowo opisano tryb wiązań wielokrotnych! Zapraszam do lektury.

SOLIDWORKS SmartMates - Inteligentne wiązania

Zacznijmy od tego co to w ogóle są te inteligentne wiązania? Inteligentne wiązania lub Smart Mates (nazwa jest używana zamiennie w SOLIDWORKS) to jedna z metod szybkiego łączenia części w złożeniu.  Zapewne większość czytelników już zna dwie podstawowe techniki tworzenia wiązań, czyli bezpośrednio z operacji Wiązanie lub za pomocą wielokrotnego wyboru geometrii przy użyciu klawisza CTRL.

Opisywaną dzisiaj techniką tworzenia wiązań Smart Mates można wykonać w sumie 5 rodzajów wiązań. Opisy wiązań i odpowiadające im ikony przedstawiono poniżej:

 1. Wiązanie ścian lub krawędzi kołowych – koncentryczne
  inteligentne wiązania w złożeniach SOLIDWORKS
 2. Wiązanie ścian – wspólne
  inteligentne wiązania w złożeniach SOLIDWORKS
 3. Wiązanie krawędzi lub krawędzi i ściany – wspólne
  inteligentne wiązania w złożeniach SOLIDWORKS
 4. Wiązanie wierzchołków – wspólne
  inteligentne wiązania w złożeniach SOLIDWORKS
 5. Wiązanie kołowych krawędzi – koncentryczne i wspólne
  inteligentne wiązania w złożeniach SOLIDWORKS

Większość z przedstawionych wiązań jest dostępna przy standardowym typie tworzenia wiązań. Nowością jest ostatnie z nich, czyli wiązanie kołowych krawędzi. Wiązanie to oprócz wiązania koncentryczności tworzy wiązanie wspólności.

Każde z wyżej wymienionych inteligentnych wiązań może być stworzone na 3 sposoby:

 1. Przeciągnięcie elementu z otwartego okna SOLIDWORKS
  Aby dodać inteligentne wiązanie należy przeciągnąć element otwarty w oknie części do złożenia chwytając za odpowiednią geometrię.
  inteligentne wiązania w złożeniach SOLIDWORKS
  Na poniższym filmiku pokazano tworzenie wiązania koncentryczności ścian cylindrycznych.

 2. Przeciągnięcie elementu bezpośrednio w złożeniu
  Dodajemy element do złożenia w dowolnym miejscu. Następnie przytrzymujemy klawisz ALT i przeciągamy wybraną geometrię, którą chcemy powiązać. Kiedy element stanie się przezroczysty i pojawi się ikona spinacza można puścić ALT i następnie najechać kursorem na geometrię, z którą chcemy powiązać nasz element i upuścić.

  Na kolejnym filmiku pokazano także tworzenie wiązania łączącego dwa wiązania: koncentryczne i wspólne, także przy pomocy przeciągnięcia z ALT.

 3. Inteligentne wiązanie w operacji ‘przenieś komponent’
  Część tak jak w poprzednim przypadku musi być już wstawiona do złożenia. W zakładce złożenia wybieramy operację ‘przenieś komponent’, a następnie zaznaczamy ikonę inteligentnego wiązania Smart Mates.
  inteligentne wiązania w złożeniach SOLIDWORKS
  Aby dodać inteligentne wiązania należy kliknąć dwukrotnie pierwszą z geometrii, pojawi się wtedy charakterystyczna ikona spinacza i potem wybrać już poprzez pojedynczy klik geometrię docelową. Tworzenie tego wiązania również można zobaczyć na krótkim filmiku.

Takie tworzenie wiązań na pewno usprawni pracę w środowisku SOLIDWORKS. Dodatkowo przy tworzeniu inteligentnych wiązań istnieje możliwość odwrócenia wyrównania poprzez wybranie klawisza TAB przed zatwierdzeniem wiązania.

Ułatwienie pracy w programie może być osiągnięte także przez wykorzystanie operacji tworzenia wielokrotnego wiązania. Tryb wielokrotnego wiązania stosowany jest w przypadku tworzenia wielu wiązań wspólnych z jednym elementem. Przykładowo może być to ściana, do której kilka innych elementów jest równoległa bądź, tak jak pokazano na filmie poniżej, ściana cylindryczna, do której wskazujemy ściany, aby stworzyć wiązanie koncentryczne.

Na filmie został stworzony także folder wielo-wiązań, w którym znajdują się poszczególne wiązania stworzone w jednej operacji.

Podziel się:

Ukończyłam Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. W DPS Software pracuję od 2020 roku jako trener, specjalista techniczny CAD. Moją pasją jest jazda na rolkach, interesuję się też ekologią i stylem życia zero waste.