Strona głównaSOLIDWORKS MDBCzym jest nowy dodatek SOLIDWORKS MBD?

Czym jest nowy dodatek SOLIDWORKS MBD?

SolidWorks MDB

Czym jest nowy dodatek SOLIDWORKS MBD?

MBD to skrót terminu Model Based Definition oznaczającego definiowanie poszczególnych składników i złożeń produktów za pomocą trójwymiarowych modeli, takich jak modele bryłowe, informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) i inne powiązane metadane. Inne, starsze metodologie wymagały zwykle udostępniania takich szczegółów na rysunkach dwuwymiarowych.

SOLIDWORKS MBD znajduje się w ofercie firmy DPS Software Polska.

mdb
SOLIDWORKS MBD to zintegrowane rozwiązanie produkcyjne, które eliminuje konieczność używania drukowanych rysunków technicznych. Wspomaga ono definiowanie, organizowanie i publikowanie trójwymiarowych informacji o wytwarzaniu produktu (PMI), takich jak dane modeli 3D, w standardowych formatach plików używanych w branży. W przeciwieństwie do tradycyjnych rysunków 2D oprogramowanie SOLIDWORKS MBD obsługuje proces produkcyjny bezpośrednio w trzech wymiarach – 3D, co upraszcza produkcję, skraca czas cyklu, zmniejsza liczbę błędów i ułatwia przestrzeganie standardów branżowych.
Solidworks
W miarę upowszechniania się projektów 3D newralgiczne problemy biznesowe związane z tradycyjnymi rysunkami 2D stają się coraz bardziej oczywiste. Przyczyną są:
  • Wysokie koszty i czasochłonność ich tworzenia i obsługi.
  • Duże ryzyko niezgodności projektów 2D i 3D, co może prowadzić do znacznych strat produkcyjnych.
  • Brak zgodności z powszechnie przyjętymi i wymaganymi standardami branżowymi.

W przypadku procesów opartych na modelach te krytyczne problemy nie występują, ponieważ komunikacja z danymi PMI następuje bezpośrednio w 3D, dzięki czemu czasochłonny proces tworzenia rysunków 2D nie jest konieczny. Firmy wprowadzające pilotażowo tę inicjatywę zaobserwowały nawet 50% obniżenie kosztów opracowywania produktów, szczególnie w zakresie nanoszenia poprawek, ilości odpadów, wymaganego oprzyrządowania i produkcji.

SOLIDWORKS MDB


“Dzięki automatyzacji zadań wykonywanych ręcznie i utworzeniu narzędzi usprawniających przejście z dwuwymiarowych na trójwymiarowe dane techniczne program współpracy między klientami i dostawcami wskazał proces MBD jako rozwiązanie optymalne dla branży przemysłu obronnego.”

“Zestawienie z obecnie stosowanymi praktykami wykazało, że technologie CSI (ang. CSI — Customer/Supplier Interoperability) pozwoliły wygenerować prognozowane oszczędności wynoszące ok. 22 mln USD rocznie u trzech producentów CSI oraz ok. 50 mln USD rocznie w przypadku pełnego wdrożenia przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw w ramach dużego programu zakupów na rzecz przemysłu zbrojeniowego.”

Źródło: Raport dla Kongresu USA dotyczący możliwości przemysłowych w roku 2013.

Z przeprowadzonej w 2013 r. ankiety wynika, że 16% klientów korzystających z SOLIDWORKS przeszło lub planuje w ciągu najbliższych 3 lat przejście na produkcję bez użycia rysunków.Program SOLIDWORKS MBD znacznie ułatwia zachowanie zgodności ze wszystkimi normami w zakresie obsługi definicji cyfrowych danych dotyczących produktów, takimi jak Military-Standard-31000A, ASME14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 oraz GB/T 24734.

Zainteresowany? www.dps-software.pl/SOLIDWORKS/mbd

Podziel się:

Starszy Specjalista techniczny ds. SOLIDWORKS / Trener. Wyróżniony nagrodą SOLIDWORKS Award Elite w 2014 roku. Uwielbia testować nowe rozwiązania sprzętowe, a nowe technologie nie są mu obce. Smakosz whisky i dobrego jedzenia (sam dobrze gotuje).