Strona głównaProduktyDodatki EPDM – Baza programów CNC

Dodatki EPDM – Baza programów CNC

dodatki epdm

Dodatki EPDM – Baza programów CNC

Baza programów CNC pozwala zarządzać programami CNC znajdującymi się wewnątrz systemu SolidWorks Enterprise PDM. Dzięki bazie programów CNC możemy szybko znaleźć odpowiedni program CNC na maszynę oraz do wybranego wyrobu lub do obrabianej części. Baza programów pozwala zredukować ryzyko wykorzystania programów CNC w nieaktualnej wersji oraz usprawnia przepływ informacji pomiędzy technologami, a programistami CNC.

 baza programów cnc

Rysunek 1 Interfejs główny bazy programów CNC

Podstawowe funkcje:

  • Zarządzanie plikami programów CNC używanymi w firmie.
  • Wyszukiwanie programów CNC po wielu parametrach tj.: nazwa wyrobu, nazwa części, numer operacji, stanowisko, itp.
  • Definiowanie zleceń wykonania programów CNC oraz monitorowanie wykonania tej pracy.
  • Udostępnianie informacji o programach Modułowi Technologicznemu.
  • Dokładny zapis informacji o zmianach danych programu CNC.

W interfejsie głównym programu wyświetlają się wyszukane programy CNC wraz z podstawowymi informacjami o programie CNC: numerem, autorem, statusem, itp.

Baza programów CNC znajduje się wewnątrz systemu SolidWorks Enterprise PDM, dzięki czemu dla utworzonych programów możliwe jest ich wersjonowanie, tworzenie dla nich workflow, sprawdzanie historii edycji oraz ustawienie odpowiedniego poziomu dostępu.

Opis działania

Technolog tworzy przebieg technologiczny, do którego wykorzystuje istniejące programy CNC, które są pobierane z bazy programów CNC i łączone relacją z przebiegiem technologicznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest otworzenie przebiegu technologicznego oraz pobranie wszystkich potrzebnych na produkcję programów CNC w najnowszych wersjach.

Poprzez bazę programów CNC możliwe jest również zlecanie wykonania programu CNC. Wówczas tworzony jest pusty plik programu CNC, a programiści CNC dostają informacje o konieczności utworzenia programu oraz terminie, na jaki należy utworzyć program. Dzięki temu w przebiegu technologicznym jest informacja, jaki program CNC będzie wykorzystywany w przebiegu oraz jest informacja, że program jest w trakcie tworzenia. Technolog dostaje także informacje zwrotną, że program CNC jest wykonany i gotowy do użycia na obrabiarce.

 pdm

Rysunek 2 Schemat działania bazy programów CNC

Tworzenie nowych programów CNC

Baza programów CNC może być stosowana razem z Modułem Technologicznym oraz jako niezależny moduł do programu SolidWorks Enterprise PDM.

Baza programów CNC jest uruchamiana z menu kontekstowego w systemie SolidWorks Enterprise PDM. Programista CNC ma dwie opcje w menu kontekstowym:

  • Może uruchomić bazę programów CNC i wyszukać wpisy o programach, które ma utworzyć poprzez przefiltrowanie po statusie.
  • Może uruchomić okno tworzenia nowego programu CNC.

Baza programów CNC

Rysunek 3 Uruchamianie bazy programów CNC

Po uruchomieniu tworzenia nowego programu CNC uruchamiana się okno w, którym wypełnia się podstawowe informacje o programie tzn.: do jakiej części będzie używany, w jakim wyrobie, w jakiej operacji, itp.

W oknie tworzenia nowego programu jest przycisk otwierający bazę stanowisk, pozwalający wybrać stanowisko, na jakim jest wykonywana operacja. Dzięki temu możliwe jest wyszukanie wszystkich programów CNC dla danej maszyny lub stanowiska.

Numer programu CNC jest generowany automatycznie poprzez numerator systemu SolidWorks Enterprise PDM.

W przypadku, gdy program jest tworzony w kontekście przebiegu technologicznego wszystkie dane są pobierane z przebiegu i nie ma konieczności wpisywania ponownie tych samych danych, co w przebiegu technologicznym.

solidworks

Rysunek 4 Okno tworzenia nowego programu CNC

Po uzupełnieniu danych w oknie tworzenia nowego programu generowany jest plik programu CNC, który jest połączony z wpisem opisującym program CNC.

 Baza programów CNC

Rysunek 5. Wygenerowane programy CNC z bazy programów

Baza programów pozwala na przechowywanie plików programów w jednym miejscu, ich łatwe wyszukiwanie po wielu parametrach. Baza programów CNC pozwala również ograniczyć ryzyko użycia programów w nieaktualnych wersjach. Baza pozwala także wiązać programy CNC z przebiegami technologicznymi, dzięki czemu możemy szybko pobrać pliki programów do danego przebiegu technologicznego.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.