Strona głównaProduktyDodatki EPDM – Moduł Narzędziownia

Dodatki EPDM – Moduł Narzędziownia

Moduł Narzędziownia

Dodatki EPDM – Moduł Narzędziownia


Moduł Narzędziownia pozwala na zarządzanie danymi o oprzyrządowaniu znajdującym się w systemie SolidWorks Enterprise PDM (EPDM). Moduł pozwala również usprawnić przepływ informacji pomiędzy: konstruktorami oprzyrządowania, technologami oraz narzędziownią. Dzięki Modułowi Narzędziownia można zintegrować dane znajdujące się w systemie ERP, z danymi CAD w systemie EPDM oraz danymi związanymi z geometrią narzędzia znajdującymi się w systemach CAM.

 Moduł narzędziowy

Rysunek 1 Schemat działania Modułu Narzędziownia.

Funkcje modułu:

  • Wyszukiwanie narzędzi po wielu parametrach.
  • Tworzenie i edycja narzędzi w systemie ERP.
  • Pobieranie danych o geometrii narzędzia z systemów CAM.
  • Łączenie danych narzędzia z plikiem rysunku w systemie EPDM.
  • Pobieranie stanów magazynowych wybranego narzędzia z systemu ERP.
  • Zlecanie wykonania narzędzia w Dziale Narzędziowni.
  • Raportowanie wykorzystania narzędzi w przebiegach technologicznych oraz wyrobach.
  • Tworzenie kart pomocy warsztatowych.

Moduł Narzędziownia może być używany, jako osoby moduł do systemu EPDM lub działać razem z Modułem Technologicznym. Moduł w przypadku współpracy z Modułem Technologicznym, dostarcza informacji o narzędziach podłączonych do operacji technologicznych.

Moduł uruchamiany jest z menu kontekstowego w systemie SolidWorks Enterprise PDM.

Baza narzędzi

Rysunek 2 Uruchamianie modułu w systemie EPDM.

W głównym menu Modułu Narzędziowni znajduje się wyszukiwarka pozwalająca odnaleźć odpowiednie narzędzie po: typie, rodzaju narzędzia, nazwie, wymiarach, producencie, indeksie w systemie ERP oraz numerze rysunku.

 Moduł Narzędziowni

Rysunek 3 Menu główne Modułu Narzędziowni.

W Module Narzędziownia możemy tworzyć i edytować narzędzia jednocześnie w systemie ERP oraz EPDM. Dzięki temu konstruktor oprzyrządowania tworząc nowy rysunek narzędzia może zaindeksować narzędzie w systemie ERP. W przypadku zmian np. nazwy narzędzia również bezpośrednio z Modułu Narzędziowni może zmienić nazwę w systemie ERP oraz na rysunku za jednym razem. Zmiany danych narzędzia można również przepisać od razu do systemu CAM.

Podczas tworzenia oraz edycji narzędzi w Module Narzędziownia możliwe jest podłączanie rysunków narzędzi znajdujących się w systemie EPDM.

Jeśli narzędzie w systemie CAM jest połączone poprzez indeks z narzędziem w Module Narzędziownia można również sprawdzić dane o geometrii danego narzędzia.

 EPDM

Rysunek 4 Okno edycji danych oprzyrządowania.

Moduł Narzędziownia można również zintegrować z system ERP, dzięki czemu możliwe jest pobieranie danych o stanach magazynowych narzędzi.

Rysunek 5 Stany magazynowe z systemu ERP wybranych narzędzi.

Moduł umożliwia zlecanie wykonania odpowiedniego narzędzia w Dziale Narzędziowni. Technolog zaznacza narzędzia, których brakuje w magazynie, a będą mu potrzebne na produkcji i generuje zlecenie. Narzędziownia ma swój rejestr narzędzi do wykonania, w którym widzi, jakie narzędzia i kiedy ma wykonać. Dzięki podłączeniu plików rysunków do narzędzia, pracownicy Działu Narzędziowni mogą otworzyć rysunki narzędzi i na ich podstawie je wyprodukować.

Po wyprodukowaniu narzędzi z danego zlecania, pracownik Działu Narzędziowni zaznacza je, jako wykonane, a technolog dostaje informacje o wykonaniu wcześniej zleconych narzędzi.

 PDM

Rysunek 6 Lista narzędzi do wykonania przez Dział Narzędziownia.

W Module Narzędziownia znajduje się również raport narzędzi pozwalający wyświetlić wszystkie narzędzia potrzebne w wybranym przebiegu technologicznym lub przebiegi technologiczne, w jakich jest używane dane narzędzie wraz z ilościami narzędzi w magazynie.

Raport pozwala również kontrolować zlecenia wykonania oprzyrządowania w Dziale Narzędziownia.

 Raport narzędzi

Rysunek 7 Raport użycia narzędzi w przebiegach technologicznych.

Moduł Narzędziownia usprawnia pracę konstruktorów oprzyrządowania, technologów oraz narzędziowni. Moduł umożliwia szybkie wyszukiwanie odpowiednich narzędzi do przebiegów technologicznych. Pozwala również na jednoczesne tworzenie danych o narzędziach w systemach EPDM, CAM i ERP. 

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.