Strona głównaAktualnościDodatki EPDM – Wsparcie Techniczne CNS Solutions

Dodatki EPDM – Wsparcie Techniczne CNS Solutions

Wsparcie techniczne

Dodatki EPDM – Wsparcie Techniczne CNS Solutions

Dodatek Wsparcie Techniczne CNS Solutions jest darmowym dodatkiem do systemu SolidWorks Enterprise PDM ułatwiającym kontakt z Działem Wsparcia Techniczne CNS Solutions. Dodatek wyświetla również informacje o najbliższych szkoleniach, wydarzeniach oraz ciekawostkach z obszaru CAD/CAM/CAE/PDM.

Instalacja dodatku

Dodatek Wsparcia Technicznego można pobrać ze strony www.wsparcie.cns.pl lub z następującej lokalizacji: Dodatek_Wsparcie_Techniczne_EPDM.zip.

Po pobraniu dodatku należy rozpakować pobrany plik. W wypakowanych plikach znajduje się szczegółowa instrukcja instalacji dodatku oraz instalator dodatku (DodawanieDodatekowEpdm.exe).

dodatek EPDM

Rysunek 1 Wypakowane pliki instalatora.

Po uruchomianiu instalatora należy wybrać przechowalnie, na której ma się zainstalować dodatek oraz zaakceptować postanowienia licencyjne.

Instalator

Rysunek 2 Instalatora dodatku.

Po włączeniu przycisku „instaluj” dodatek zainstaluje się na wybranej przechowali. Dodatek na stacjach klienckich zostanie wczytywany automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera.

Dodatek do EPDM, inaczej niż dodatek do SolidWorks, instaluje się tylko na jednym komputerze w firmie pozostałe komputery po restarcie zaczytają dodatek z przechowali automatycznie.

W przypadku problemów z instalacją proszę o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego – www.wsparcie.cns.pl.

Działanie dodatku

Dodatek uruchamia się z menu narzędzia->Wsparcie Techniczne.

wsparcie techniczne

Rysunek 3 Uruchamianie dodatku w EPDM.

Po uruchomieniu dodatku wyświetla się okno zawierające dwie sekcje:

  • Informacje z obszaru CAD/CAM/CAE/PDM. W sekcji wyświetlają się najnowsze informacje techniczne/ciekawostki/aktualności ze strony www.cnstoday.pl oraz www.cns.pl. Sekcja zawiera również informacje o najbliższych szkoleniach, aktualnych promocjach oraz linki do narzędzi i stron związanych ze wsparciem technicznym SolidWorks i EPDM.
  • Zgłoszenia serwisowe. Panel pozwala na zgłoszenie sprawy serwisowej do Działu Wsparcia Technicznego bezpośrednio z EPDM dla firm posiadających aktualną subskrypcję.

W celu wysłania zgłoszenia serwisowego należy wypełnić pola wymagane:

  • Imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • e-mail,
  • nazwę firmy,
  • wersje EPDM,
  • opis problemu.

W zgłoszeniu można dodać zrzut z ekranu wykonywany bezpośrednio z dodatku przy pomocy przycisku „Zrzut ekranu”. Dodatkowo można dodać wybrany plik, jako załącznik do zgłoszenia (przycisk „Dołącz plik”).

Przyjęcie zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego jest potwierdzane wysyłanym e-mailem na podany w treści zgłoszenia adres. Następie sprawa serwisowa jest rozwiązywana przez specjalistów z Działu Wsparcia Technicznego CN Solutions. Informacje o rozwiązaniu problemu są wysyłane na podanego e-maila w zgłoszeniu lub poprzez kontakt telefoniczny.

Panel Wsparcia

Rysunek 4 Panel Wsparcia Technicznego dla systemu SolidWorks Enterprise PDM.

Dla użytkowników programu SolidWorks stworzyliśmy również podobny dodatek do wsparcia technicznego. Dodatek do programu SolidWorks jest dostępny w następującej lokalizacji: Dodatek_Helpdesk_CNS_Solutions_SolidWorks.zip.

 

Zachęcam do zainstalowania dodatku zarówno do programu SolidWorks, jak i EPDM.

W przypadku problemów z instalacją służę pomocą.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.