Strona głównaProduktyDodatki do systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM

Dodatki do systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM

Dodatki do systemu SolidWorks Enterprise PDM

Dodatki do systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM

System SOLIDWORKS Enterprise PDM posiada możliwości rozszerzenia swojej funkcjonalności poprzez użycie dodatków, które usprawniają pracę użytkowników i skracają czas projektowania wyrobów.

Firma DPS Software (dawniej CNS Solutions) posiada dedykowany zespół programistów, który zajmuje się tworzeniem dodatków i narzędzi do systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM. Tworzymy dodatkowe moduły usprawniające prace użytkowników, narzędzia pozwalające migrować dane z innych systemów PDM, narzędzia pozwalające monitorować prace użytkowników w systemie oraz dodatki integrujące system EPDM z systemami klasy ERP.

Stworzone przez nas dodatki do systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM składają się na Zintegrowany System Zarządzania Dokumentacją wspomagający pracę projektowe od planowania projektu, poprzez kalkulacje kosztów, konstrukcje, technologie, tworzenie instrukcji stanowiskowych, tworzenie programów CNC, tworzenie planów kontroli jakości, do umieszczenia danych w systemie ERP.

SolidWorks Enterprise PDM

 

Elementy systemu można również używać pojedynczo tzn. możliwe jest używanie tylko jednego z dodatków wchodzących w skład systemu. Moduły są stworzone w uniwersalny sposób – możliwe jest ich używanie w różnych branżach przemysłu, ale istnienie możliwość zaprogramowania dodatkowych modułów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Poniżej przedstawiam najważniejsze moduły systemu, które stworzyliśmy oraz wdrożyliśmy u klientów.

  • Moduł Technologiczny pozwala na: zarządzenie dokumentacją i danymi technologicznymi wewnątrz systemu EPDM, definiowanie marszrut technologicznych, tworzenie instrukcji stanowiskowych, wymianę danych z systemami ERP. Moduł Technologiczny jest stworzony w kilku wariantach – w zależności od potrzeb można w nim tworzyć instrukcje stanowiskowe w postali plików DWG. W innym wariancie jest możliwe generowanie kart pomocy warsztatowych lub wykazów konstrukcyjno-technologicznych.
  • Moduł Kart Zmian zapewnia szybkie wdrożenie zmian konstrukcyjnych i technologicznych oraz eliminuje możliwość wykorzystania nieaktualnej dokumentacji sprzed zmian. Moduł umożliwia tworzenie, edycje i zatwierdzanie wniosków zmian oraz kart zmian. Pozwala również na automatyczne podpinanie kart zmian do wyrobów oraz modeli 3D przechowywanych wewnątrz systemu EPDM. Dzięki Modułowi Kart Zmian możemy w prosty sposób monitorować wdrożenie karty zmian we wszystkich działach w  firmie.
  • Moduł Narzędziownia umożliwia zarządzenie oraz szybkie wyszukiwanie odpowiednich narzędzi do przebiegów technologicznych. Pozwala na jednoczesne tworzenie narzędzi w systemie EPDM oraz w systemach CAM i ERP.
  • Moduł Kalkulacji może być wykorzystywany we wczesnych fazach projektu, aby oszacować koszt wyrobu oraz koszty wytworzenia, obliczyć zysk z produkcji seryjnej oraz wygenerować ofertę dla klienta. W późniejszych fazach projektowania Moduł Kalkulacji, w innej wersji, umożliwia obliczenie kosztów materiałów na podstawie geometrii elementów  w programie SOLIDWORKS oraz obliczenie odpadu materiału.
  • Baza programów CNC jest wykorzystywana do zarządzania programami CNC, wykorzystywanymi w firmie, wersjonowania programów oraz przydzielania ich do odpowiednich przebiegów technologicznych. Dzięki bazie programów możliwe jest wyszukanie wcześniej stworzonych programów zawsze w najnowszych wersjach i ich ponowne użycie.
  • Baza  materiałowa pozwala na zarządzanie surowcami używanymi w firmie, wyliczenie naddatków przygotówek oraz generowanie przygotówek podłączanych do struktury wyrobu. Umożliwia także synchronizacje danych z bazą materiałową w programie SOLIDWORKS oraz systemach ERP.
  • Numeratory dokumentacji i projektów. System SOLIDWORKS posiada mechanizmy, dzięki którym można zanumerować pliki dokumentacji konstrukcyjnej i okołoprojektowej. Jednak czasami zachodzi konieczność bardziej zaawansowanego numerowania dokumentacji np. uwzględniającym indeksowanie wewnątrz systemu ERP. W takim wypadku możemy wykorzystać moduł do numerowania dokumentacji i projektów. Zwykle taki moduł jest tworzony na zamówienie klienta, lecz posiadamy kilka uniwersalnych numeratorów, które należy tylko skonfigurować np. numerator względem grup konstrukcyjnych lub numerator względem folderów.
  • Baza opakowań i elementów dodatkowych. Zazwyczaj tworzony BOM wewnątrz systemu 3D nie zawiera elementów dodatkowych, które muszą być uwzględnione w strukturze wyrobu w systemie ERP tj.: opakowania, lakiery, smar itp. Aby w szybki sposób można było dodać takie elementy do BOM można wykorzystać bazę opakowań i elementów dodatkowych. Moduł pozwala na wyszukiwanie odpowiednich elementów i podłączanie ich wewnątrz systemu EPDM  do struktury wyrobu. Dzięki takiemu podłączeniu elementów do struktury wyrobu w programie 3D jest wyświetlany sam wyrób bez elementów dodatkowych, natomiast w systemie EPDM jest pełna struktura wyrobu do wyeksportowania do systemu ERP.
  • Integracja z systemami ERP, MRP, CRM.  Zwykle ostatnim etapem konstrukcji oraz technologii jest umieszczenie danych w systemie ERP. Aby nie trzeba było wprowadzać tych samych danych do systemu PDM oraz ERP stworzyliśmy moduł pozwalający automatycznie umieszczać dane, tworzyć indeksy i przypisywać je częścią w EPDM, eksportować BOM i marszruty technologiczne do systemu ERP. Wykonywaliśmy już wiele integracji systemu EPDM z takimi systemami jak: SAP R/3, CDN XL, IFS, TETA CRM.
  • Drzewo projektów pozwala uprościć przeglądnie projektów. Moduł umożliwia wyszukiwanie elementów użytych w innych wyrobach, zmianę właściwości części oraz na ich podgląd.

Wszystkie dodatki są uruchamiane z wewnątrz systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM i stanowią część systemu. Można na przykład zaznaczyć plik konstrukcyjny i z menu kontekstowego uruchomić moduł, który stworzy technologię dla wybranej części.

SolidWorks EPDM

Poszczególne dodatki i moduły mogą wymieniać pomiędzy sobą dane, dzięki czemu ograniczamy ilość wprowadzanych danych przez użytkowników.

Użycie modułów pozwala zcentralizować wszystkie dane odnośnie wyrobu w jednym miejscu, a następie zapisać wynikowe dokumenty w systemie SOLIDWORKS Enterprise PDM oraz eksportować dane do systemów ERP.

Poniżej przedstawiam zrzuty z ekranu z kilku naszych autorskich dodatków do systemu EPDM.

Specyfikacja Technologiczna

Rysunek 1 Dodatek do systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM – zarządzeniem cyklem projektowym wyrobu.

Oprogramowanie PDM

Rysunek 2 Dodatek do systemu EPDM – drzewo projektów.

EPDM solid works- interfejs

Rysunek 3 Eksport BOM do systemu SAP R/3.

Moduły dodatkowe EPDM pozwalają zarządzać danymi całego projektu od fazy analizy wykonalności, poprzez konstrukcje, technologię, kontrolę jakości, aż do umieszczeniu danych w systemie ERP.

Dzięki zastosowaniu dodatków w systemie EPDM można jeszcze bardziej usprawnić pracę użytkowników, skrócić cykl projektowy wyrobu, wyeliminować błędy związane z przekazywaniem danych konstrukcyjnych do innych systemów oraz zautomatyzować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

W kolejnych artykułach przedstawię szczegółowo możliwości każdego z wcześniej wymienionych modułów.

Chcesz skorzystać z oferty DPS Software (dawniej CNS Solutions) i zacząć używać SOLIDWORKS Enterprise PDM? Zapraszamy zatem na dedykowaną stronę SOLIDWORKS PDM.

 

PIERWSZE W POLSCE CENTRUM KOMPETENCYJNE PDM/PLM. więcej

Czy zastanawiałeś się nad integracją swojego systemu CAD/CAM z systemem ERP? Czy Twoja firma potrzebuje automatyzacji działań i myśli o systemie PDM? Zapraszamy Cię do poznania naszego Centrum Kompetencyjnego PDM/PLM. Poznaj autorskie rozwiązania, produkty, przykłady wdrożeń, specjalistów. Kliknij i przejdź do strony PDM/PLM.

 

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.