Strona głównaSOLIDWORKSDokładniejsza przebudowa modelu w SOLIDWORKS

Dokładniejsza przebudowa modelu w SOLIDWORKS

solidworks dokładniejsza przebudowa modelu przebuduj

Dokładniejsza przebudowa modelu w SOLIDWORKS

Polecenie Przebuduj znane jest każdemu użytkownikowi oprogramowania SOLIDWORKS. Korzystamy z niego podczas pracy nad modelem, wykorzystując je przede wszystkim do aktualizacji wprowadzanych zmian. Jednak czy zastanawialiście się kiedykolwiek jak to polecenie działa? Co więcej, czy wiedzieliście, że istnieją dwie odmienne komendy przebudowy, a ich dokładność można zwiększyć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule!

Pierwszy krok!

Przebudowa przebudowie nierówna? Tak jest! Oprogramowanie SOLIDWORKS umożliwia przebudowę dokumentu na cztery sposoby:

 Klikamy w ikonę sygnalizatora na pasku narzędzi Standard.

 Z menu głównego wybieramy Edytuj Przebuduj.

 Używamy skrótu klawiaturowego Ctrl+B.

Powyższe polecenia przebudowują tylko operacje, które uległy zmianie od ostatniego przebudowania.

 Używamy skrótu klawiaturowego Ctrl+Q.

Ostatnia metoda umożliwia przebudowę wszystkich operacji zawartych w modelu, co w zależności od jego złożoności może zabrać więcej czasu.

Warto podkreślić, że proces przebudowy nie odbywa się po zmianie kolejności importowanej lub dowolnej operacji nie posiadającej potomka. Odświeżone w tym przypadku jest tylko drzewo operacji FeatureManager.

Krok drugi!

Co dzieje się po wywołaniu polecenia przebuduj? Proces ten nie jest skomplikowany. Oprogramowanie wykonuje instrukcje zawarte w zestawie instrukcji pliku. Uzyskane informacje stanowią geometryczną reprezentację modelu w przestrzeni projektowej. SOLIDWORKS sprawdza tę geometrię, porównując ją do istniejącego modelu i upewnia się czy pasuje ona geometrycznie.

Domyślnie SOLIDWORKS sprawdza tworzoną geometrię względem przyległych ścian, np. podczas tworzenia zaokrąglenia program sprawdza, czy jego powierzchnia pasuje do ścian, z którymi to zaokrąglenie się łączy. Jeżeli ściana cylindryczna odpowiada geometrii modelu, SOLIDWORKS przechodzi dalej, jeżeli nie, generowana jest informacja o błędzie.

Jednak nie we wszystkich przypadkach metoda ta jest skuteczna. Pomimo tego, że uznaje się ją za bardzo prostą i działającą poprawnie, to zdarzają się sytuacje, w których budowana ściana niespodziewanie przecina się z powierzchniami istniejącego modelu, lecz błąd ten nie zostaje wykryty. Dzieje się tak dlatego, że sprawdzane są tylko i wyłącznie powiązania z konkretnymi, przyległymi ścianami.

Krok trzeci – dokładniejsza przebudowa!

Rozwiązaniem powyższego problemu jest włączenie opcji Weryfikacja przy przebudowie. Opcja ta zapewnia rygorystyczną ocenę modelu podczas przebudowy, co jednak skutkuje zmniejszeniem jej wydajności. W przeciwieństwie do standardowej przebudowy, oprogramowanie sprawdza każdą nową lub zmienioną operację pod kątem zgodności wszystkich ścian i krawędzi, a nie tylko przyległych.

Jak uruchomić te funkcję?

 Kliknij Opcje lub Narzędzia > Opcje.

 Wybierz Opcje systemu > Wydajność.

 Zaznacz Weryfikacja przy przebudowie.

 Kliknij OK.

solidworks przebudowa modelu złożenia

Jak widać, oprogramowanie SOLIDWORKS umożliwia użytkownikowi na zdecydowanie, w jakim stopniu projekt ma być przebudowywany i aktualizowany. Dzięki temu możemy uchronić się od licznych błędów. Należy jednak zwrócić uwagę na istotny wpływ tych ustawień na wydajność pracy, szczególnie przy dużych złożeniach.

Podziel się:

Specjalista techniczny SOLIDWORKS. Student inżynierii biomedycznej na Politechnice Poznańskiej. Interesuje się budową i eksploatacją urządzeń medycznych, protetyką, a także drukiem 3D. W wolnych chwilach majsterkuje w warsztacie, tańczy i gra na skrzypcach.