Strona głównaSOLIDWORKS SimulationDomyślne ustawienia wykresów w SOLIDWORKS Simulation

Domyślne ustawienia wykresów w SOLIDWORKS Simulation

domyślne ustawienia SOLIDWORKS Simulation

Domyślne ustawienia wykresów w SOLIDWORKS Simulation

W poniższym artykule chciałbym przedstawić Państwu w jaki sposób można zmienić domyślne ustawienia wykresów w SOLIDWORKS tak, aby były dostosowane do potrzeb użytkowników. Wykresy, które otrzymujemy, bądź wstawiamy ręcznie do naszego badania powinny być dla nas przede wszystkim czytelne i proste w analizie. Dlatego takie ustawienia jak rodzaj izochromy, liczba kolorów, sposób wyświetlania wartości, położenie i wielkość legendy są niezwykle ważne. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdy użytkownicy edytowali za każdym razem wykresy w swoich badaniach, aby zmienić styl wyświetlania wartości z matematycznego na zmiennoprzecinkowy. Za chwilę przedstawię w jaki sposób uniknąć takich sytuacji.

Pierwszym krokiem jest przejście do okna ustawień domyślnych dodatku SOLIDWORKS Simulation. Ustawienia tego dodatku nie znajdują się w oknie ustawień systemowych SOLIDWORKS w zakładce narzędzia. Znajdziemy je po rozwinięciu z górnego paska zakładki Simulation, a następnie wybraniu „Opcje”.

 

Opcje SOLIDWORKS

 

Po przejściu do opcji pokaże nam się okno ustawień z dwoma zakładkami „Opcje systemu” oraz „Opcje domyślne”. Zachęcam Państwa do zapoznania się z opcjami znajdującymi się w obu zakładkach, może znajdziecie opcję, która rozwiąże wasz problem lub ułatwi prace. Ustawienia dotyczące wykresów znajdziemy w zakładce „Opcje domyślne”.

 

Domyślne opcje wykresów w SOLIDWORKS

 

Po przejściu do zakładki z kolumny po lewej stronie wybieramy „Wykresy”. W oknie po prawej stronie pokażą nam się opcje związane z wykresami. Poniżej opis najważniejszych z nich:

  • Adnotacja i zakres – W tej grupie ustawień możemy zdefiniować czy na nowych wykresach automatycznie mają pojawiać się adnotację z wartością maksymalną oraz minimalną oraz czy zakres wyświetlanych wartości dotyczyć ma globalnych wartości czy tylko wartości odczytanych w  pokazanych elementach,

 

Wykres SOLIDWORKS Simulation

 

  • Opcje izochromy – definiują w jaki sposób wyświetlana będzie izochroma na naszych modelach. Do wyboru mamy ciągłą, dyskretną, liniową oraz punktową. Najczęściej stosowana jest izochroma ciągła oraz dyskretna, ta druga nieco bardziej obciąża kartę graficzną,

Opcje izochromy SOLIDWORKS Simulation

  • Granica modelu – określa sposób wyświetlania modelu narzuconego na wykres. Najbardziej obciążającą kartę graficzną jest opcja wyświetlania siatki. W badaniach, gdzie siatka zawiera wiele elementów,

Granica Modelu SOLIDWORKS Simulation

  • Opcje zdeformowanego kształtu – opcje określają, czy model będzie wyświetlany w skali rzeczywistej deformacji czy automatycznej w zależności od użytych zestawów kontaktowych w naszym badaniu,
Opcje zdeformowanego kształtu SOLIDWORKS Simulation

Automatyczna skala deformacji w tym przypadku wynosiła 489,6. Tylokrotnie zostało powiększone rzeczywiste przemieszczenie. Zabieg ten jest stosowany w celu lepszego przedstawienia sposobu pracy modelu.

 

Aby znaleźć kolejne ważne dla nas opcje w kolumnie po lewej stronie należy przejść do opcji kolorów. Karta ta wbrew pozorom nie zwiera ustawień dotyczących tylko kolorów:

Opcje kolorów na wykresie w SOLIDWORKS Simulation

 

  • Wyświetlaj schemat kolorów – określa czy w polu graficznym podczas wyświetlania wykresu będzie widoczna legenda z opisem zakresu dla poszczególnych kolorów,
  • Wyświetlaj szczegóły wykresu – określa czy w polu graficznym podczas wyświetlania wykresu będzie widoczna ramka z opisem wykresu,
  • Pozycja – definiuje położenie schematu kolorów,
  • Szerokość – określa szerokość kolumny schematu kolorów,

Szczegóły i schemat kolorów wykresów w Simulation

 

  • Formaty liczb – określa sposób wyświetlania wartości przy legendzie oraz podczas odczytywania wartości z wykresu np. podczas korzystania z opcji Sondy,

Formaty liczb na wykresie w SOLIDWORKS Simulation

  • Opcje kolorów – w tej grupie znajdują się opcje związane ze schematami kolorów, ich ilością na wykresach. Im więcej kolorów tym kolory na wykresie przechodzą z jednego w drugi w sposób bardziej płynny.

Kolory na wykresach - Simulation

 

Bardzo przydatną funkcją jest „określ kolor dla wartości powyżej granicy dla wykresów wg Misesa”, zaznaczenie tej opcji powoduje, że na wykresie naprężeń zredukowanych wg Misesa obszary, w których przekroczono granicę plastyczności będą zaznaczone odcieniem wybranego koloru (przy wyborze np. czarnego  otrzymamy skalę szarości).

Funkcja określ kolor dla wartości powyżej granicy dla wykresów wg Misesa

W opcjach „domyślne wykresy” możemy zdefiniować jakie rodzaje wykresów mają być automatycznie dodawane do naszych badań.  Wykresy te można zdefiniować oddzielnie dla każdego rodzaju badań. Często stosowaną praktyką jest na przykład dodanie wykresu współczynnika bezpieczeństwa.

Wprowadzone z “opcjach” zmiany będą obowiązywały dla nowo utworzonych badań. W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu.

Podziel się: