Strona głównaSOLIDWORKS ComposerEfekt przejścia w animacji SOLIDWORKS Composer przy użyciu elementu digger

Efekt przejścia w animacji SOLIDWORKS Composer przy użyciu elementu digger

Efekt przejścia w animacji SOLIDWORKS Composer przy użyciu elementu digger

Narzędzie Digger w SOLIDWORKS Composer umożliwia powiększenie fragmentu modelu, aby pokazać szczegółowy widok skomplikowanej geometrii. Za pomocą tego narzędzia można zmieniać przezroczystość, widoczność modelu lub zapisać wyróżniony fragment.

Parametry dostępne w narzędziu digger


SOLIDWORKS Composer - parametry dostępne w narzędziu digger

 1. Procent – procentowa wielkość powiększenia wybranego narzędzia;
 2. Promień – dynamiczna zmiana rozmiaru;
 3. Zmień punkt zainteresowania – zmiana lokalizacji powiększanego obszaru;
 4. Zablokuj/odblokuj kierunek głębi – utrzymywanie stałego/aktualizowanie widoku geometrii podczas obrotu modelu;
 5. Przechwyć obraz w 2D – zapis wybranego obszaru jako obraz 2D;
 6. Zmiana światła – oświetlanie obszaru docelowego poprzez zmianę położenia światła;
 7. Pokaż/ukryj narzędzia – przełączanie widoczności dodatkowych przycisków narzędzi;
 8. Warstwy cebuli – usuwanie warstw modelu w celu wyświetlenia wewnętrznej geometrii;
 9. Promienie rentgenowskie – zmiana przezroczystości zewnętrznych warstw modelu, w celu wyświetlenia wewnętrznej geometrii;
 10. Płaszczyzna cięcia – cięcie modelu płaszczyzną zgodną z płaszczyzną ekranu;
 11. Powiększenie – powiększanie wybranego fragmentu modelu.

Jak uruchomić narzędzie digger w SOLIDWORKS Composer?

Narzędzie Digger można również wykorzystać w animacjach, dynamicznie modyfikując jego położenie i wygląd elementów. Do przykładowej animacji wykorzystamy model powyżej.

Ustawiamy czas animacji, w którym ma zostać włączony Digger. Następnie wywołujemy go Spacją lub z paska narzędzi Ekran główny → Digger → Digger. Przesuwamy lupę w wybrane miejsce na ekranie tak, aby celownik był ustawiony na aktora, którego mamy powiększyć.

Suwakiem Promień zmieniamy wielkość Diggera, a Procent – wielkość powiększenia.

SOLIDWORKS Composer - narzędzie digger

W pasku Oś czasu wybieramy klucz → Ustaw klucze → Digger. Na naszej osi czasu, w linii Digger zostanie wstawiony klucz.

SOLIDWORKS Composer - oś czasu w narzędziu digger

SOLIDWORKS Composer - efekt przejścia przy użyciu elementu digger


Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl przeciągamy utworzony klucz Digger w nowe miejsce na pasku osi czasu.

SOLIDWORKS Composer - ustawienie klucza klawiszem ctrl


W nowym położeniu można ponownie zmodyfikować wielkość, rozmiar naszego narzędzia. Jeśli zostały wprowadzone jakieś zmiany, ponownie ustawiamy klucz Ustaw klucze Digger.

SOLIDWORKS Composer - ustaw klucze digger


Przesuwamy pasek w nowe miejsce czasowe (np. +0.1 s) i wyłączamy narzędzie Digger klawiszem Spacja. Zapisujemy klucz Ustaw klucze Digger. Nasz pasek czasu powinien wyglądać następująco:

SOLIDWORKS Composer - klucze digger oś czasu


Mamy 3 klucze Digger: 1 – włączenie narzędzia i ustawienie w początkowym położeniu, 2 – końcowe położenie, 3 – wyłączenie narzędzia. Gotowy efekt animacji można zobaczyć na poniższym filmie.

SOLIDWORKS Composer – efekt animacji za pomocą narzędzia digger

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.