Strona głównaProduktySolidWorks Enterprise PDM – Dodawanie wybranych plików i folderów do przechowalni

SolidWorks Enterprise PDM – Dodawanie wybranych plików i folderów do przechowalni

PDM

SolidWorks Enterprise PDM – Dodawanie wybranych plików i folderów do przechowalni

Jeżeli w aplikacjach zewnętrznych skorzystamy z opcji „Zapisz jako”, wybrany plik zostanie automatycznie dodany do przechowalni SolidWorks Enterprise PDM. Problem pojawia się kiedy użytkownik spróbuję zapisać dane z pominięciem powyższej opcji. Jeżeli chcemy aby w takim wypadku pliki utworzone przez wybrany program, zostały automatycznie zachowane w przechowalni należy w odpowiedni sposób skonfigurować opcje w narzędziu administracyjnym SolidWorks Enterprise PDM.

Po uruchomieniu programu klikamy prawym przyciskiem myszy na grupie do której należą użytkownicy korzystający z wybranych programów. Następnie przechodzimy do opcji „Ustawienia…”.

poprawiony

W ustawieniach grupy w zakładce „Dodawanie plików” wprowadzamy rozszerzenia dla tych plików, które SolidWorks Enterprise PDM powinien dodawać do przechowalni nawet jeżeli użytkownik nie skorzysta z okna dialogowego „Zapisz jako”.

Rozszerzenia plików rozdzielamy znakiem średnika „;”.

Enterprise

Kolejną opcją jest możliwość określenia plików, które zostaną całkowicie wykluczone z możliwości dodawania do przechowalni, nawet wtedy gdy użytkownik skorzysta z opcji „Zapisz jako”. Tak jak poprzednio musimy pamiętać o rozdzieleniu wprowadzanych wzorców znakiem średnika „;”.

rozszerzenia plików

Programy tworząc foldery nie dodają ich automatycznie do przechowalni SolidWorks Enterprise PDM. W zakładce „Dodawanie folderów” administrator może zdefiniować nazwy, które będą zawsze zapisywane. Każdą wprowadzoną nazwę folderu oddzielamy znakiem nowej linii (Enter). W nazwach można używać symboli wieloznacznych:

  • *  – ciąg znaków
  • $ – pojedynczy znak

Umieszczając w wierszu jedynie pojedynczy symbol „*” zezwalamy na automatyczne zapisywanie wszystkich folderów w przechowalni.

PDM

Jeżeli chcemy wykluczyć pewne nazwy folderów, nawet wtedy gdy spełniają powyższe kryteria, wprowadzamy je w kolejnym polu tekstowym.

zarządzanie danymi

Podziel się:

PDM Support Leader Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Informatyka. Przygodę z DPS Software rozpoczął w 2014 roku. Pomyślnie wdrożył oprogramowanie SOLIDWORKS PDM w wielu firmach. Jego głównym zadaniem jest dopilnowanie, żeby wszystkie tematy wsparciowe były realizowane na czas i zgodnie z wewnętrznymi zasadami.