Strona głównaSOLIDWORKSJak dodać nowy profil do konstrukcji spawanych?

Jak dodać nowy profil do konstrukcji spawanych?

Jak dodać nowy profil do konstrukcji spawanych?

Dodatek konstrukcji spawanych jest dostępny już od wersji SOLIDWORKS Standard i cieszy się bardzo dużą popularnością wśród użytkowników. W prosty sposób można zamodelować konstrukcję składającej się z profili, rur, płaskowników jak i kombinację wszystkich tych elementów konstrukcyjnych. Co jednak jeżeli w bazie nie będzie żądanej geometrii, która będzie niezbędna do ukończenia założeń projektowych? Ten artykuł pokaże jak w łatwy sposób można to wykonać.

Zaczynamy od utworzenia standardowo nowej części gdzie tworzymy szkic naszej geometrii tak jak na rysunku numer 1:

Tworzenie profilu konstrukcji spawanej w SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek 1. Szkic profilu

Następnie zaznaczamy lewym przyciskiem myszy nasz Szkic1 na „drzewku operacji” wybieramy „Plik” i „zapisz jako” analogicznie jak to zostało przedstawione na rysunku 2:

Tworzenie profilu konstrukcji spawanej w SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek 2. Zapis szkicu

Szukamy w rozwijanej liście zapisz jako typ rozszerzenia (*.sldlfp) i wskazujemy odpowiednią lokalizację pliku. Jeżeli nie znamy lokalizacji gdzie  znajdują się profile konstrukcji spawanych można to sprawdzić wchodząc w Opcje ->  Opcje systemu -> Lokalizacje plików i rozwinąć listę „pokaż foldery dla” gdzie należy odszukać „Profile konstrukcji spawanych”. Kiedy już odnajdziemy lokalizację i wybierzemy odpowiednie rozszerzenie klikamy zapisz (w folderze ,,weldment profiles” został utworzony folder o nazwie „DPS TODAY”). Jednakże dobrą praktyką jest zapisywanie naszej bazy profilów w innej lokalizacji niż domyślna. Dlaczego? Ponieważ nasza dane są bezpieczne przed utraceniem przy potencjalnej dezinstalacji oprogramowania czy też awarii komputera. Podczas instalacji na nowo te foldery są czyszczone i tworzone na nowo.

Tworzenie profilu konstrukcji spawanej w SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek 3. Lokalizacja pliku

Po wykonaniu wszystkich tych czynności ikonka Szkicu1 powinna zmienić wygląd:

Profile konstrukcji spawanych

Rysunek 4. Zmiana ikonki szkicu a) przed zapisem do formatu (*.sldlfp), b) po zapisie.

Kolejnym krokiem w modyfikacji naszego profilu to konfiguracje. Klikamy prawym przyciskiem myszy na szkic i wybieramy „konfiguruj operację”. Wyświetlone okienko pozwala nam na dodanie nowych konfiguracji szkicu jaki modyfikację już istniejących konfiguracji.

Tworzenie profilu konstrukcji spawanej w SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek 5. Okienko dialogowe „modyfikuj konfiguracje”

Jeżeli zostało wykonane wszystko zgodnie z artykułem podczas dodawania członu konstrukcyjnego  zakładka „Menadżera operacji” powinno wyglądać analogicznie jak na ilustracji numer 6.

Tworzenie profilu konstrukcji spawanej w SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek 6. Zakładka Menadżer operacji

Cały proces dodawania profili do naszej bazy został przedstawiony dla przykładu w którym rozmiar naszej geometrii jest zależny od konfiguracji. Lokalizacja pliku z konfiguracjami wygląda następująco (rysunek 7):

Tworzenie profilu konstrukcji spawanej w SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek 7. Zakładka Menadżer operacji

Jeżeli chcielibyśmy korzystać z naszych profili tak, aby widniały jako osobne pliki należy przy dodawaniu lokalizacji utworzyć dodatkowy folder. Gdzie pierwszy folder definiuje normę, kolejny typ, a na końcu pliki z rozszerzeniem .sldflp jako rozmiar. Przy takim rozwiązaniu SOLIDWORKS nie dodaje dopisku -Configured tak jak to jest zaznaczone na Rysunku 6.  Dla przykładu struktura folderów w tym przypadku wygląda następująco (dla przykładu zostały użyte pliki ze szkoleń z konstrukcji spawanych):

Rysunek 8. Foldery dotyczące typu konstrukcji spawanych

Rysunek 9. Poszczególne pliki odpowiadające rozmiarowi geometrii

Obie metody są praktykowane i działają w sposób poprawny, jednak ta pierwsza jest znacznie częściej spotykana ze względu na łatwość dodawanie modyfikacji po przez konfigurację. Korzyścią tej metody jest również dowolna liczba wariantów w jednym pliku w przeciwieństwie do metody drugiej gdzie każdy wariant musi mieć odpowiednik w postaci osobnego pliku.

Podziel się: