Strona głównaSOLIDWORKSJak sterować wymiarem w złożeniu – zmienne globalne w SOLIDWORKS

Jak sterować wymiarem w złożeniu – zmienne globalne w SOLIDWORKS

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

Jak sterować wymiarem w złożeniu – zmienne globalne w SOLIDWORKS

Gdy zespół konstruktorów pracuje wspólnie z dużym złożeniem, często zachodzi zmiana modyfikacji wymiarów. Jest to dość uciążliwe jeśli różne osoby projektowały inne elementy, będące częścią całości. Wygodnym rozwiązaniem może być zdefiniowanie zmiennych globalnych w złożeniu, które będą sterowały odpowiednimi gabarytami poszczególnych komponentów.

Załóżmy, że mamy proste złożenie silnika.

1) W złożeniu głównym definiujemy zmienne globalne wywołując Narzędzia -> Równania. W oknie dialogowym, w części ”Zmienne globalne” podajemy nazwy zmiennych i ich wartości. Nazwa zmiennej może być dowolna, np. A, B, C itd., ale najlepiej jeśli jest ona zgodna z parametrem, za który odpowiada. Należy pamiętać, że podczas definiowania zmiennych globalnych, części dziesiętne od całkowitych oddzielamy kropką.

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

2) Dla wybranych elementów tworzymy w złożeniu odniesienia pomiędzy zmiennymi globalnymi, a wiązaniami.

  • Wiązanie kąta obrotu wału korbowego = Kat_WAL
  • Odległość od czoła wału korbowego do osi korbowodu = Odl_Korbowod

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

 

3) Edytujemy część „blok silnika”, która będzie uzależniona od zmiennych złożenia.

4) Ponownie definiujemy zmienne globalne wywołując Narzędzia -> Równania. Tworzymy zmienną globalną A. Ustawiamy kursor w polu Wartość/Równanie. W drzewie operacji FutureManager wybieramy zmienną globalną złożenia = Sred_WALU.

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

5) Powtarzamy krok 4 dla kolejnych zmiennych: B = Sred_CYLINDRA, C = Dl_WALU, D = Odl_Korbowod.

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

6) Edytujemy odpowiednie operacje lub szkice i przypisujemy do właściwych wymiarów zmienne globalne części.

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

7) Wracamy do złożenia, zamykając edycję części.

8) Edytujemy część „wał korbowy”.

9) Definiujemy zmienne globalne (Narzędzia -> Równania). Nazwy zmiennych globalnych części mogą być identyczne jak nazwy zmiennych złożenia.

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

10) Powtarzamy krok 6, przypisując do odpowiednich wymiarów zmienne globalne części.

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

11) Powtarzamy kroki 9 i 10 dla detalu „cylinder”.

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

12) W złożeniu głównym zmieniamy wartość interesującej nas zmiennej globalnej. Wpływa ona na poszczególne części, powodując ich modyfikację. Zdjęcia poniżej przedstawiają wyniki modyfikacji.

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

zmienne globalne w solidworks - dpstoday - blog solidworks - dps software

 

 

 

 

 

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.