Strona głównaSOLIDWORKSJak włączyć automatyczny naddatek materiału w arkuszu blach SOLIDWORKS?

Jak włączyć automatyczny naddatek materiału w arkuszu blach SOLIDWORKS?

naddatek materiału w arkuszu blach SOLIDWORKS

Jak włączyć automatyczny naddatek materiału w arkuszu blach SOLIDWORKS?

Podczas projektowania w SOLIDWORKS elementów blaszanych, często występuje potrzeba stworzenia konfiguracji, przez co zmienia się grubość arkusza i powiązany z tym naddatek materiału. Można ten proces zautomatyzować poprzez połączenie właściwości materiałów i parametrów arkusza blachy. Można tak ustawić naddatek na zagięcie, aby zmieniał się zależnie od zakresu wartości. Może to znacząco usprawnić proces projektowania elementów blaszanych.

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to utworzyć i skonfigurować materiał. W poniższym przykładzie, utworzony został materiał o nazwie Alu blach.

poprzez połączenie właściwości materiałów i parametrów arkusza blachy SOLIDWORKS - automatyzacja czynności

Można tu dodawać właściwości arkusza blachy definiując wybrane parametry: Tabelę grubości, Tabelę zagięć, Tabelę obliczania zgięć lub Zakres Grubości. Przedstawione zostanie definiowanie parametru Zakres grubości.

W kolumnie Od określamy dolną granicę grubości arkusza blachy, a w kolumnie Do – górną. Zakres zmian wartości w tabeli musi być ciągły. Niedopuszczalne jest pomijanie jakichkolwiek wartości grubości.  W kolumnie Naddatek materiału definiujemy parametr, który będzie zmieniany, zależnie od grubości. Są to: Współczynnik K, Naddatek materiału, Ubytek materiału.

poprzez połączenie właściwości materiałów i parametrów arkusza blachy SOLIDWORKS - automatyzacja czynności

W ostatniej kolumnie podajemy wartość, poprawną dla danego zakresu wielkości.

poprzez połączenie właściwości materiałów i parametrów arkusza blachy SOLIDWORKS - automatyzacja czynności

Po zapisaniu materiału i przypisaniu go do naszego modelu, możemy zacząć projektowanie. Aby skorzystać ze zdefiniowanych opcji, podczas definiowania arkusza blachy, należy zaznaczyć opcję Użyj parametrów arkusza blachy materiału. Segment Naddatek materiału staje się wtedy nieaktywny, a właściwa wartość zostanie odczytana z właściwości materiału.

poprzez połączenie właściwości materiałów i parametrów arkusza blachy SOLIDWORKS - automatyzacja czynności

Jedyną wartość, jaką musimy zdefiniować, jest grubość naszego arkusza blachy. Zależnie od podanej wartości, zmieni się również określony parametr (u nas – Współczynnik K).

poprzez połączenie właściwości materiałów i parametrów arkusza blachy SOLIDWORKS - automatyzacja czynności

Tak więc, definiując naddatek na poziomie właściwości materiału możemy znacząco przyspieszyć proces projektowania elementów blaszanych.

Zapraszam do przeczytania moich poprzednich artykułów.

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.