Strona głównaSOLIDWORKSJakie możliwości posiada animacja złożenia w SOLIDWORKS?

Jakie możliwości posiada animacja złożenia w SOLIDWORKS?

Animacja zlożenia SOLIDWORKS - opcje

Jakie możliwości posiada animacja złożenia w SOLIDWORKS?

Program SOLIDWORKS już od wersji Standard umożliwia przygotowanie wizualizacji, przedstawiającej ruch komponentów oraz zmianę właściwości wizualnych. Za pomocą Widoku rozstrzelonego i Animacji złożenia, możliwe jest przedstawienie sposobu montażu elementów czy przygotowania prezentacji, przedstawiającej poszczególne szczegóły projektu. Pozwala to na wykorzystanie programu nie tylko do zagadnień ściśle związanych z zagadnieniami inżynierskimi, ale także do celów marketingowych i produkcyjnych.

Zaletą tworzonych animacji jest także możliwość pokazania poszczególnych komponentów w sposób, którego nie można fizycznie przedstawić. Dotyczy to głównie rozstrzelenia komponentów czy ich zanikania. Program pozwala na zmianę w ramach animacji takich czynników jak:

  • pozycja komponentu
  • właściwości komponentów
  • punkt widzenia

Widok rozstrzelenia

Przed przygotowaniem właściwej animacji złożenia, konieczne jest skorzystanie z operacji Rozstrzelony widok, znajdującej się z zakładce Złożenie. Jest to operacja, której używa się do zaprezentowania rozstrzelenia komponentów, co w przypadku prostych złożeń może być wystarczające. Jednak w przypadku bardziej skomplikowanych złożeń, pojawia się pewne ograniczenie. Tym ograniczeniem jest czas prezentowanej operacji, który jest zdefiniowany, jako 4 sekundy. Dodawane kroki muszę zmieścić się ww tym czasie. W przypadku zastosowania wielu kroków rozstrzelenia, może skutkować brakiem czytelności animacji.

Rozstrzelony widok tworzy się wybierając poszczególne komponenty, jako kroki rozstrzelenia. Każdy krok przedstawia ruch komponentów zaznaczonych elementów. Kroki powinny być tworzone w sposób chronologiczny, ale poprzez edycję w okienku właściwości możliwa jest zmiana kolejności kroków.

Badanie ruchu

Po stworzeniu widoku rozstrzelonego, należy wybrać zakładkę Badanie ruchu, znajdującą się w dolnej części interfejsu.

Aniamcja złożenia w SOLIDWORKS

Interfejs Animacji złożenia wyświetla się w dolnej części ekranu. Zakładka podzielona jest na następujące części:

  • Oś czasu
  • Pasek czasu
  • Drzewo operacji

Aniamcja złożenia w SOLIDWORKS

Poprzez drzewo operacji, dla każdego komponentu z osobna, możliwe jest manipulowanie pozycją elementów, właściwościami wyglądów czy wiązaniami.

Aniamcja złożenia w SOLIDWORKS

W zależności od rodzaju wybranego działania dla poszczególnego komponentu, na osi czasu, działania przedstawiane są za pomocą Paska zmiany. Dla każdej zmiany zdefiniowany jest odpowiedni kolor paska.

Aniamcja złożenia w SOLIDWORKS

Kolejnymi bardzo ważnymi oznaczeniami są punkty kluczowe i ramka kluczowa. Punkty i ramki połączone są z paskami zmian. Określają one początek i koniec poszczególnych zmian.

Aniamcja złożenia w SOLIDWORKS

Punkty kluczowe pozwalają na przesunięcie zmiany na osi. Pozwalają także zorientować się w zmianie właściwości. Po najechaniu kursorem na punkt kluczowy przestawione są informacje o właściwościach w danym miejscu.

SOLIDWORKS Animacje

Animacja procesu montażu

W celu przygotowania animacji, aby odnieść się do wcześniej stworzonego rozstrzelonego widoku, konieczne jest wybranie opcji Kreator animacji.

SOLIDWORKS Typ Animacji

Mamy w ten sposób możliwość automatycznego stworzenia zmian na podstawie przygotowanego widoku. W celu przedstawienia procesu montażu, należy wybrać opcję zwiń, która odwróci kolejność zastosowanych kroków rozstrzelenia.

SOLIDWORKS opcje konroli animacji

Następnie możliwe jest określenie czasu trwania animacji i moment rozpoczęcia. Jest to wstępne zdefiniowanie animacji, które na późniejszych etapach można przedefiniować. Po zatwierdzeniu operacji, poszczególne kroki zostają przedstawione na osi czasu.

Aniamcja złożenia w SOLIDWORKS

Pierwszym parametrem, który zostanie zmieniony będzie orientacja widoku. Dla tej animacji początkowy widok, to orientacja od przodu. Następnie, po przedstawieniu montażu pierwszych komponentów widok powinien zmienić się na orientację prawej strony. Do ustawienia pierwszego widoku, należy kliknąć PPM na punkt kontrolny określający pozycję Orientacja i widok z kamery, w drzewku operacji. Następnie możliwe jest wybranie jednego ze standardowych widoków.

Aniamcja złożenia w SOLIDWORKS

Do zmiany orientacji widoku, przesuwam pasek czasu, aby określić, w którym momencie na osi czasu, zmiana widoku ma się zakończyć. Następnie należy wskazać na obszarze graficznym, w jaki sposób ekran ma zostać obrócony. Na osi czasu zostaje stworzone przesunięcie, które umiejscowiono po przeniesieniu po 4 pierwszych zmianach.

Aniamcja złożenia w SOLIDWORKS

Za pomocą przenoszenie punktów kontrolnych, możliwe jest określenie przenoszenia elementów na osi czasu. Pozwala to na ustawienie zmian, które nie byłyby możliwe w przypadku korzystania z widoku rozstrzelonego.

W przypadku dodawania zmiany rozpoczynającego się w określonym punkcie na osi czasu, konieczne jest dodanie klucza, który określi, w którym momencie wprowadzona właściwość ma się rozpocząć. Następnie należy przesunąć pasek czasu, określając moment zakończenia. Po zaznaczeniu klawiszem CTRL dodanego klucza, możliwe jest zmienienie właściwości z drzewka. Zaznaczając odpowiednie klucze z przytrzymanym klawiszem CTRL, możliwe jest także jednoczesne przenoszenie punktów, dotyczących różnych komponentów.

Przy tworzenia animacji montażu, możliwe jest pokazanie komponentów dopiero w momencie, gdy będą one przenoszone. Umożliwia to bardziej czytelne zaprezentowanie złożenia, ponieważ w przypadku standardowego widoku rozstrzelenia, komponenty są cały czas widoczne w obszarze graficznym.

W tym celu należy najpierw umieścić pasek czasu w miejscu rozpoczęcia procesu, a następnie zaznaczenie odpowiednich komponentów w drzewku i ich ukrycie. Następnie, odpowiednio umieszczając punkty kluczowe (wskazujące moment rozpoczęcia zmiany), przesunąć oś czasu i wybrać z drzewka „pokaż”. W ten sam sposób możliwe jest także wprowadzanie innych zmian, dotyczących chociażby wyglądu. W tym przypadku, zamiast stosować opcję ”ukryj” i „pokaż”,  z drzewka wybieramy opcję „wygląd”. Tego typu zmiany należy wprowadzić na pasku dotyczącym wyglądu, dostępnym po rozwinięciu pozycji odpowiedniego komponentu w drzewku.

Rezultat wykonanej w SOLIDWORKS animacji

Przedstawiona wizualizacja została wykonana z użyciem opisanych wyżej zmian. Po wykonaniu widoku rozstrzelenia, dopasowane zostały odpowiednie punkty. Do poszczególnych kroków dodane zostały zmiany widoczności komponentów oraz przejścia kamery.

Podziel się:

W programie Solidworks pracuję od 2018 roku. Posiadam doświadczenie w firmach projektowych i produkcyjnych z branży budowy maszyn, hydrauliki siłowej oraz energetyki. Chociaż skupiam się przede wszystkim na aspektach wykonawczych, zajmuje się także zagadnieniami optymalizacji procesu projektowania oraz inżynierią odwrotną.