Strona głównaProduktyKonwersja plików Autodesk do formatów DWF i DWG

Konwersja plików Autodesk do formatów DWF i DWG

EPDM

Konwersja plików Autodesk do formatów DWF i DWG

Niniejszy artykuł opisuje dodatek do systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM, służący do konwersji modeli i rysunków Autodesk do formatów DWF i DWG. Dodatek wymaga zainstalowanej aplikacji Autodesk Inventor na stanowisku.

Klikając prawym przyciskiem myszy na dodatek w narzędziu administracyjnym EPDM mamy dostępne okno ustawień. Ustawienia zapisują się bezpośrednio w bazie danych przechowalni plików. Nie jest wymagane tworzenie oddzielnej bazy danych w celu przechowywania ustawień.

 EPDM

Poniżej znajduje się okno z ustawieniami dodatku.

 konwersja plików Inventor

Administrator systemu może sparametryzować następujące opcje:

  • Wybranie typów plików wejściowych w celu automatycznego generowania plików DWF
  • Pozwolić użytkownikom na generowanie plików DWF dla wszystkich typów wejściowych w sposób manualny
  • Określić sposób nazywania plików wyjściowych DWF
  • Utworzyć odniesienie pliku wejściowego do nowego pliku DWF – dzięki tej opcji będzie możliwe przeglądanie wbudowanej historii plików DWF
  • Określić czy plik DWF ma być generowany automatycznie podczas zaewidencjonowania
  • Dodać listę stanów na których plik DWF ma być generowany automatycznie
  • Dodać zmienne które mają zostać przepisane na kartę pliku DWF z karty danych pliku wejściowego

Powyższe ustawienia zapisują się dla wszystkich użytkowników przechowalni.

Aby uruchomić tworzenie plików DWF w sposób manualny klikamy prawym przyciskiem myszy na plik w formacie IPT, IAM, IDW lub DWG i korzystamy z opcji: Pliki DWF -> Generowanie DWF

 Generowanie DWF

Podczas procesu generowania plików DWF na ekranie pojawi się poniższe okno. Okno to będzie także widoczne jeżeli mamy ustawione automatyczne generowanie plików po zaewidencjonowaniu lub po zmianie stanu.

 DWF

Jeżeli w ustawieniach mamy zaznaczoną opcję ‘utwórz odniesienie do pliku DWF’, wówczas będziemy mieli dostęp do historii plików DWF dostępnej pod prawym przyciskiem myszy dla pliku źródłowego: Pliki DWF -> Historia

DWG

W oknie historii zobaczymy wszystkie pliki DWF wygenerowane dla danego pliku źródłowego.

 Historia plików DWF

Z poziomu okna historii mamy możliwość:

  • Wyewidencjonowania pliku DWF
  • Zaewidencjonowania pliku DWF
  • Otwarcia pliku w celu podglądu lub edycji

Konfiguracja ustawień oraz konwersja dokumentacji płaskiej w formacie IDW do formatu DWG odbywa się w analogiczny sposób.

Autorski dodatek CNS stanowi użyteczne uzupełnienie integracji produktów firmy Autodesk z SOLIDWORKS Enterprise PDM.

Podziel się:

Tomasz Szczepański. Specjalizcja - zarządzanie dokumentacją projektową. Wdrożeniowiec systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM. Integracje EPDM z systemami CAD i ERP. Programista aplikacji – dodatki do EPDM.