Strona głównaProduktyKonwertowanie elementów poszycia na arkusz blach w SOLIDWORKS

Konwertowanie elementów poszycia na arkusz blach w SOLIDWORKS

Konwertowanie elementów poszycia na arkusz blach w SolidWorks

Konwertowanie elementów poszycia na arkusz blach w SOLIDWORKS

Poniższy artykuł prezentuje metodę, dzięki której możemy uzyskać rozwinięcie większości powierzchni utworzonych w czasie modelowania w SolidWorks.

Znajomość tego triku bardzo ułatwia modelowanie arkuszy blach jak również rozszerza użyteczność programu w obszarze produkcji płaszczów jak i pokryć tapicerskich.

A zatem posłużmy się modelem okrętu i wykonajmy rozwinięcie fragmentu poszycia kadłuba.

Aby uzyskać pożądany arkusz blachy należy zacząć od wstawienia nowej części modelowanej w kontekście.

arkusz blach

Edytujemy wstawioną część. W trakcie pracy w kontekście SolidWorks domyślnie pokazuje geometrię złożenia w przezroczystym widoku krawędziowym. Przy dużych złożeniach utrudnia to edycję i spowalnia działanie programu. Zaleca się aby przy pracy z tego typu złożeniami zmienić opcję systemu wyświetlania modelu w kontekście na nieprzezroczyste (Opcje->Opcje systemu->Wyświetlaj/Wybór->Przezroczystość złożenia dla edycji w kontekście).

solidworks

Pierwszym krokiem jest skopiowanie geometrii powierzchni do modelu nowej części. Przy mniej skomplikowanych geometriach wystarczy otworzyć w nowej części szkic 3D i konwertować zarys ściany. W związku z tym, że omawiana geometria jest trudniejsza, należy skopiować ścianę używając operacji odsunięcia powierzchni o odległość 0mm(Wstaw->Powierzchnia->Odsunięcie…).

solid works

Następnie otwieramy model części i generujemy szkice 3D wyznaczające krzywiznę ściany(Narzędzia->Narzędzia szkicu->Krzywizny ściany).

narzędzia szkicu

Kolejnym etapem jest wykonanie arkuszy blach. Do tego celu służy operacja Zagięcie wyciągnięcie po profilach. Wygenerowane wcześniej splajny używamy jako profile wyciągnięcia.

Zagięcie wyciągnięcie po profilach

Jeżeli któryś z potrzebnych profili nie wygenerował się automatycznie można go wykonać za pomocą szkicu 3D, narzędzia konwertowania elementów oraz narzędzie dopasuj splajn (Jako profil wyciąganej blachy zaleca się stosowanie splajnów).

splajn

Używając opisanego wyżej sposobu można uzyskać rozwinięcia blach o skomplikowanej geometrii.

zdjęcie 8

Jednocześnie, wspomagając się operacjami z obszaru modelowania powierzchniowego, możliwe jest otrzymanie rozwinięć jeszcze bardziej skomplikowanych elementów.

zdjęcie 9zdjęcie 10zdjęcie 11

Podziel się:

Specjalista d/s edukacji.