Strona głównaProduktyKopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O1

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O1

backup

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O1

Wstęp

Jak mawia klasyk „ludzie dzielą się na dwa typy, tych którzy robią kopię bezpieczeństwa i tych, którzy będą ją robić”. Nie można się z tym nie zgodzić. Ten kto stracił kiedyś efekt pracy kilku dni lub nawet jednego dnia wie o czym mówię. Awaria komputera pojedynczego użytkownika może być bardzo bolesna ale wyobraźmy sobie co by było gdyby awarii uległ serwer plików? A co jeśli ten serwer jest serwerem EPDM?

W tej serii artykułów postaram się przybliżyć kwestię organizacji kopii bezpieczeństwa dla serwerów EPDM. Tytuł serii to „Kopia bezpieczeństwa – bez dodatkowego oprogramowania”. Chodzi o to jak poradzić sobie z tą kwestią niskobudżetową – bez zakupu dodatkowego oprogramowania. Ze względu na objętość seria będzie podzielona na odcinki. Nie powinno być ich jednak więcej jak 3,4. W pierwszym z nich opiszę ogólne założenia, plan kolejnych odcinków oraz pierwszą część merytoryczną, czyli jak tworzyć kopię baz danych.

Disklajmer

Na wstępie muszę również zaznaczyć, że nie biorę odpowiedzialności za działanie opisanych poniżej rozwiązań. Nie mogę brać odpowiedzialności za kopie zapasowe danych nie mając wglądu w konfiguracje poszczególnych kroków. Także każdy bierze odpowiedzialność na siebie.

 

Cel

Nasz cel jest prosty. Bez zakupu dodatkowego oprogramowania skonfigurować automatyczną kopię zapasową tak aby obejmowała wszystkie niezbędne dane.

 

Ustalenia wstępne

Na potrzeby tego artykułu ustalamy, ze wszystkie pliki kopii zapasowej będą się zapisywały w katalogu „C:\KOPIA”.

 

S1O1

Wstęp

Pierwsze pytanie na jakie musimy odpowiedzieć to jakie dane powinniśmy backup-ować ? Które pliki czy bazy danych są dla nas kluczowe? Otóż są to:

  • Bazy danych EPDM (baza główna oraz bazy poszczególnych przechowalni),
  • Ustawienia serwera archiwum EPDM,
  • Archiwum plików EPDM,
  • Konfiguracja EPDM

 

Kopia baz danych EPDM

W przypadku systemu EPDM do skopiowania mamy bazę główna EPDM, czyli ConosioMasterDB oraz bazy danych dla poszczególnych przechowalni plików. Każda przechowalnia ma swoją oddzielną bazę danych. Kopię każdej z tych baz możemy wykonać ręcznie, jednak dla nas ważne jest aby taka kopia wykonywała się automatycznie o określonej godzinie w określonych dniach dla wszystkich wybranych przez nas baz danych.

Na serwerze MS SQL uruchamiamy oprogramowanie Microsoft Management Studio. Następnie logujemy się do bazy danych. Rozwijamy gałąź Management.

Kopia bezpieczeństwa

Klikamy prawym przyciskiem myszy na Maintenance Plans i wybieramy Maintenance Plan Wizard. Pokaże się ekran powitalny (chyba, że wcześniej ktoś zaznaczył nie pokazuj tego ekranu na starcie).

SQL Server

Klikamy Dalej >

kopia bazy EPDM

Wpisujemy nazwę naszego planu i klikamy w przycisk Change aby ustalić harmonogram uruchamiania planu.

kopia bezpieczeństwa

Jak widać na ilustracji powyżej nasz plan ma się uruchamiać codziennie (Daily) o 22:00. Klikamy OK i wracamy do głównego okienka kreatora. Klikamy Dalej >

backup plan

Zaznaczamy Back Up Database (Full). W przypadku gdy kopię baz danych robimy codziennie możemy wykonać tzw. Backup nadmiarowy (Diffirential). Należy jednak pamiętać aby przynajmniej jedna kopia w tygodniu była pełna (Full). Możemy również zaznaczyć Rebuild Index (przebudowa indeksów). Klikamy Dalej >

kopia bezppieczeństwa

Ustawiamy kolejność zadań. W naszym przypadku najpierw wykonuje się kopia bazy danych a dopiero później indeksowanie. Ustawione jest tak dlatego, że jeśli z jakiś przyczyn indeksowanie by zawiodło/nie udało się i indeksy uszkodziły by się mamy „czystą” bazę do odzyskania z przed indeksowania. Klikamy Dalej >

backup

Na tym ekranie wybieramy bazy danych jakie chcemy backup-ować oraz wybieramy folder gdzie te kopie mają zostać zapisane (C:\KOPIA). Klikamy Dalej >

plan wizard

Jeśli wybraliśmy zadanie indeksowania musimy skonfigurować, które bazy danych mają zostać prze indeksowane. Klikamy Dalej >

indeksowanie

Wybieramy gdzie ma się zapisać plik tekstowy z raportem. Jeśli mamy skonfigurowane konto pocztowe na serwerze SQL możemy również taki raport przesłać mailem na wybrany adres. Klikamy Dalej >

raport

Na ekranie podsumowania możemy przejrzeć ustawienia naszego planu. Klikamy Finish

Plan Wizard

Teraz nasz plan zostanie utworzony i zapisany na serwerze SQL. Jeśli wszystko przeszło OK mamy „same zielone”.

Test planu

Aby mieć pewność, że nasz plan kopii zapasowej baz danych działa zróbmy uruchomienie testowe. W tym celu w gałęzi Management -> Maintenance Plans klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz plan i wybieramy Execute.

test planu

Nasz plan zostanie uruchomiony „na żądanie” i pokaże się okienko.

plan kopia bezpieczeństwa

Po zakończeniu, jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, zobaczymy ekran podsumowania. Jeśli coś poszło nie tak – klikamy przycisk Raport w celu weryfikacji dlaczego plan nie działa.

plan kopia bezpieczeńśtwa

W lokalizacji, którą wskazaliśmy dla kopii bezpieczeństwa bazy danych (u nas C:\KOPIA) możemy również sprawdzić czy kopie obu baz zapisały się.

kopia bezpieczeństwa bazy dancyh

OK plan kopii zapasowej naszych baz danych mamy gotowy i przetestowany.

W rozdziale tym dowiedzieliśmy się jakie są ogólne założenia tej serii artykułów oraz jej cel. Dowiedzieliśmy się również szczegółowo jak skonfigurować kopię zapasową baz danych.

W następnym odcinku dowiemy się jak skonfigurować kopię zapasową ustawień serwera archiwum.

Podziel się: