Strona głównaProduktyKopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O4

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O4

backup

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O4

Wstęp

W poprzednich odcinkach dowiedzieliśmy się jak utworzyć kopię zapasową baz danych, ustawień serwera archiwum EPDM oraz zasobów plikowych serwera archiwum. Dzisiejszy, ostatni odcinek, opisuje jak podłączyć nasz skrypt do haromonogramu zadań serwera tak aby, zgodnie z założeniami kopia zapasowa w pełni wykonywała się „sama”. Dodatkowo dowiemy się jak do naszej kopii zapasowej dodać plik z konfiguracją EPDM.

Disklajmer

Na wstępie muszę również zaznaczyć, że nie biorę odpowiedzialności za działanie opisanych poniżej rozwiązań. Nie mogę brać odpowiedzialności za kopie zapasowe danych nie mając wglądu w konfiguracje poszczególnych kroków. Także każdy bierze odpowiedzialność na siebie.

Podłączanie skryptu pod harmonogram zadań serwera

Na serwerze uruchamiamy Harmonogram zadań. Następnie po prawej stronie klikamy w Utwórz zadanie

 harmonogram zadań

 Uruchomi się kreator zadania

tworzenie zadania

Wpisujemy nazwę zadania, opis. Bardzo ważne jest też przełączenie w Opcjach zabezpieczeń przełącznika na Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany oraz Uruchom z najwyższymi uprawnieniami. Upewnimy się w ten sposób, że użytkownik będzie miał prawo do zapisywania i odczytywania wszystkich danych. Sprawdzamy również czy zadanie wykonane będzie jako administrator (lub inny użytkownik z takimi prawami) – jeśli nie trzeba zmienić tego użytkownika.

Zmieniamy zakładkę na Wyzwalacze

wyzwalacze

Następnie klikamy Nowy

nowy wyzwalacz

Ustawiamy wyzwalacz na Codziennie oraz dopasowujemy godzinę, o której ma się uruchomić. Należy zwrócić uwagę, aby dopasować godzinę również do wcześniejszych zadań tak aby nie nakładały się one na siebie. Klikamy OK

Przełączamy zakładkę na Akcje

akcje

Przy pomocy przycisku Nowa wskazujemy nasz plik (CMD).

Zmieniamy zakładkę na Warunki

warunki zadania

Tutaj sprawdzamy czy opcje zasilania są dobrze ustawione. Zadanie ma się wykonać tylko wtedy kiedy serwer ma zasilanie sieciowe. Nie chcemy obciążać serwera np. w przypadku awarii zasilania i pracy z UPS.

Przełączamy zakładkę na Ustawienia

ustawienia serwera

W tej zakładce koniecznie musimy sprawdzić opcję Zatrzymaj zadanie jeśli działa dłużej niż. Należy obliczyć, o której zadanie się zaczyna, a o której pierwsi użytkownicy się logują do systemu. Nie chcemy aby tworzenie kopii zapasowej jeszcze trwało kiedy użytkownicy już używają systemu. Klikamy OK – potwierdzamy hasłem, że mamy uprawnienia do dodawania zadań. Po chwili nasze nowe zadanie pokaże się na liście zadań.

harmonogram zadań

Tu możemy również później sprawdzać kiedy zadanie było ostatnio uruchomione i z jakim skutkiem.

Konfiguracja EPDM

Konfiguracja EPDM obejmuje ustawienia systemu w znaczeniu wszystko co się konfiguruje w module administracyjnym. Kopii ustawień nie musimy wykonywać codziennie. Ważne jest aby po każdej większej zmianie ustawień takową wykonać i zapisać na serwerze w katalogu „C:\KOPIA”.

Aby wykonać kopię zapasową konfiguracji EPDM uruchamiamy moduł administracji, logujemy się jako admin (aby mieć pewność, ze mamy dostęp do wszystkich elementów). Następnie klikamy na przechowalnię prawym przyciskiem myszy i wybieramy Eksport

eksport EPDM

Po chwili wygeneruje się zestaw konfiguracyjny

admin epdm

Klikamy dyskietkę i zapisujemy plik do katalogi „C:\KOPIA” na serwerze archiwum (tam gdzie ma się robić kopia bezpieczeństwa).

OK teraz mamy już wszystkie pliki, które mają być uwzględnione w naszej codziennej kopii zapasowej. Nasz skrypt jest dodany do harmonogramu zadań serwera i uruchomi się o wybranej godzinie w wybranych dniach.

Podsumowanie

To już ostatni odcinek serii artykułów „Kopia zapasowa – bez oprogramowania dodatkowego”. Jeśli wszystko skonfigurowaliśmy dobrze każdego dnia możemy zaobserwować, że dodawany jest nowy katalog z kopią dzienną.

Prześledźmy krok po kroku co jest wykonywane:

 Każdego dani tygodnia do katalogu „C:\KOPIA” o 22:00 (czas około 2-10min w zależności od wielkości baz) dodawane są kopie baz danych (głównej i baz poszczególnych przechowalni),

 Każdego dnia tygodnia do katalogu „C:\KOPIA” o 23:30 (czas około 10sek do min) dodawany plik z kopią ustawień serwera archiwum EPDM,

 Każdego dnia tygodnia do katalogu „C\KOPIA” o 23:55 (czas zależy od ilości plików) dodawane jest spakowana paczka z archiwum plików EPDM,

 Każdego dnia po zakończeniu pakowania plików dodawany jest katalog z datą dzisiejszą i wszystkie pliki z katalogu „C:\KOPIA” są pakowane w paczkę dzienną i zapisywane do katalogu dziennego,

 Po wykonaniu pakowania plików kopii dziennej wszystkie pliki z katalogu „C:\KOPIA” są usuwane – katalog jest oczyszczony i gotowy na następną kopię następnego dnia

 Opcjonalnie dogrywany jest ręcznie zestaw konfiguracyjny z modułu administracyjnego. Należy pamiętać aby wgrać go tam przed startem całego procesu kopii zapasowej EPDM.

Mam nadzieję, że ten cykl artykułów pomoże skonfigurować kopię zapasową serwerów EPDM. W przypadku pytań proszę wysyłać je na adres pdm@cns.pl lub pisać w komentarzach.

Poprzednie artykuły:

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez dodatkowego oprogramowania S1O1

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez dodatkowego oprogramowania S1O2

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez dodatkowego oprogramowania S1O3

Podziel się: